Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Eriksbergsskolan 20/21 - lärare

Skapad 2020-08-17 10:22 av Petra Bruce
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 25 - 69 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal på Eriksbergsskolan

  • I början på höstterminen skriver medarbetare sina förslag till överenskommelser och svarar på frågor i Unikum. Därefter genomförs enskilda medarbetarsamtal. 
  • I början av vårterminen följer vi upp samtalet från höstterminen där du får möjlighet att reflektera och analysera kring höstens arbete och planera framåt. Vi diskuterar din prestation i relation till målen och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp.
  • Därefter sker lönesättning. 
  • Innan läsåret är slut utvärderar du dina överenskommelser enskilt, i arbetslag och ämneslag.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

1. Arbetssituation utifrån medarbetarenkätens resultat

Det finns frågor i kommunens gemensamma medarbetarenkät som jag som arbetsgivare och chef vill följa upp. För att arbetssituationen ska vara bra för dig och på lång sikt bli bättre för alla på skolan uppskattar jag att du är ärlig och delar med dig av dina tankar. Det du skriver här läses endast av mig. 

De mönster som vi kan se på helheten kommer vi att arbeta vidare med i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

2. Målkort

Som en del av din förberedelse ska du även fylla i förslag på mål och aktiviteter i ditt målkort. Målkortet hittar du i nästa flik. 

 

 

Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Detta är ditt individuella målkort

Här finns ditt målkort för det kommande läsåret. Skriv dina mål som en överenskommelse per fråga nedan, dvs totalt fyra stycken. 

Jag har utgått från skolans övergripande mål i Verksamhetsplanen och lönekriterierna (stöd för bedömning av prestation). 

 

Skriv ett mål där du formulerar hur du under läsåret ska utveckla

1. Tillgängligheten i dina lärmiljöer. 

2. Nyanländas lärande. 

3. Eget valt mål. 

 

Formulera mål för året
Väg till målet - vilka handlingar behövs från dig för att du ska nå dina uppsatta mål?
Utvärdering - Frågan besvaras under våren

Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal

Förbered detta utvärderande samtal genom att svara på frågorna nedan, dessa är kopplade till dina mål / överenskommelser.   

1. Tillgängligheten i dina lärmijöer. 

2. Nyanländas lärande. 

3. Eget valt mål. 

Uppföljning eller utvärdering Om du följt upp höstens arbete här så utvärderar du i fjärde frågan. Utgå från frågorna. Om du inte följt upp här så utvärderar du hela året.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Bedömning utifrån lönekriterierna
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: