Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny Samtalsmall med strukturerat samtal för F-klass Falkenbergs grundskolor ht-2020/vt-2021

Skapad 2020-08-20 11:30 av Anna Wilhelmsson
Ny gemensam samtalsmall med strukturerat samtal för Förskoleklass Falkenbergs grundskolor ht-2020/vt-2021
Grundskola 5 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Samtalet handlar om min trivsel i skolan, mitt lärande och min kunskapsutveckling.

Utvecklingssamtalet

  • Hur har arbetet gått med tidigare överenskommelser?
  • Vilka steg har jag tagit under terminen?
  • Vilka områden är viktigast för mig att fokusera på nu och framåt?

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Så här ser jag på min utveckling och mitt lärande

Skolan har som uppdrag att arbeta med elevens personliga, sociala och kunskapsmässiga utveckling. Se mer i Lgr 11, kapitel 2, Övergripande mål och riktlinjer>>.

Min utveckling
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mitt lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Oavsett om ni väljer att hålla reflektionerna i grupp eller med enskilt barn kan följande frågor vara till hjälp:

Samtalsfrågor
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Svara gärna på nedanstående frågor tillsammans med ert barn. Så kan vi tillsammans skapa ett meningsfullt innehåll under utvecklingssamtalet.

Reflektionsfrågor vårdnadshavare
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Överenskommelser - framåtsyftande planering (IUP)

Här beskrivs elevens mål och vem som gör vad i arbetet med att nå dessa mål.

Överenskommelser - Hur ska vi arbeta för att nå detta mål?
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Ytterligare information Åtgärdsprogram / Skriftligt bedömning i årskurs 9 / Nationella prov år 3, 6 och 9.(Max 15 Mb/bilaga

Strukturerat elevsamtal vid problematisk skolfrånvaro

Nuläget
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Del 2. Önskat Läge (Formuleras tillsammans)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Del 3. Uppföljning
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: