Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall för åk.4 Öregrund

Skapad 2020-08-27 03:48 av Margareta Rahm Jansson
Samtalsmall för åk.4 Öregrund.
Grundskola 9 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och mina lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Hur starten på terminen har varit.
  • Skolämnen som jag tycker fungerar bra.
  • Skolämnen som jag tycker känns svåra.
  • Mina viktigaste utvecklingsområden.

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling i övrigt

Elevens utveckling i övrigt handlar om de mål som anges i läroplanens andra del. Dit hör avsnitten om Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skolan och omvärlden samt Bedömning och betyg. Det är med andra ord elevens sociala utveckling som avses.

Vi

Här följer ett urval av frågor som eleven besvarar inför samtalet.

 

 

 

Om att vara i skolan Så här känner jag mig...
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Hur gör vi för att nå målen?
Hur gick det? Denna utvärdering görs under och inför nästa samtal.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: