Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal 20/21 - Ättekullaskolan

Skapad 2020-08-28 04:28 av Jessica Persson
Samtals- och dokumentationsmall för chef och medarbetare (pedagog/lärare/personal)
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu är det dags för medarbetarsamtal! Årets samtal kommer att genomföras i form av "walk & talk" i vår vackra utemiljö.

 • Utvärdera dina mål/överenskommelser från förra samtalet.

 • Dokumentera dina tankar i årets samtalsmall.

 • Bokar tid för samtal/"walk & talk", ca 30 min med Jessica.

 • Jessica läser in sig på underlaget och vi genomför samtalet.

 • Efter medarbetarsamtalet dokumenterar du dina nya överenskommelser/mål i din medarbetarplan/utvecklingsplan.

 • Arbeta utifrån medarbetarplanen.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

INLEDNING

Med utgångspunkt i nationella styrdokument, stadens mål och Ättekullaskolans prioriterade mål ska vi tillsammans skapa en skola med hög måluppfyllelse, likvärdighet, högt förtroende och tillit, utmanande och inkluderande lärmiljöer.

Medarbetarsamtalet utgår ifrån de mål som prioriterade i verksamhetsplanen för läsåret 20/21.
Samtalsunderlaget gäller all pedagogisk personal i åk F-9 samt fritids  och du dokumenterar dina tankar med direkt koppling till din undervisningspraktik.

Under fliken  "Verksamhetens mål" presenteras skolans prioriterade mål och under flikarna 1-3 dokumenterar du dina tankar om hur du tänker arbeta med våra prioriterade mål. Frågorna under varje flik är stöd för tanken.

 • Hur du vill lyckas och hur du tänker skapa värde 

 • Hur du samspelar 

 • Hur du leder dig själv och din utveckling 

VERKSAMHETSMÅL 20/21

Via länken nedan når du årets verksamhetsplan med skolans prioriterade mål. Fundera över hur du kommer att arbeta mot målen.
Utgå ifrån kolumnen för "Verksamhetsmål (I)", kolumnen för "Verksamhetsmål (P/S)" och kolumnen för "Målkriterier".
Hur tänker du arbeta tillsammans med elever och kollegor för att nå målen? Dokumentera dina tankar under flikarna 1-3.

Länk till Verksamhetsplan 20/21 

1. JAG OCH UPPDRAGET

 • Vad krävs av mig för att jag ska lyckas med vårt uppdrag? 
 • Hur kan min kompetens användas på ett bra och effektivt sätt?
 • Vilka är mina styrkor?
 • På vilket sätt kan jag med min kompetens bidra till att utveckla våra prioriterade mål?
 • Hur kan vår verksamhet utvecklas/förbättras för att skapa mer värde för dem vi är till för?
 • Vilka är de största utmaningarna? Hur kan jag bidra så att vi möter dessa utmaningar på ett bra sätt?
Medarbetaren
Chefen

 JAG OCH MINA MEDSPELARE

 • Hur skapar jag goda relationer med mina elever och skapar trivsel, trygghet och studiero i mina elevgrupper? Ge exempel
 • Hur samspelar jag och mina kollegor? Ge exempel
 • Hur samspelar jag och min chef?
 • Hur samspelar jag med elevernas vårdnadshavare?
 • Vad kan jag bli bättre på i mötet med de jag finns till förr?
Medarbetaren
Chefen

3. JAG OCH MIN UTVECKLING

 • Hur tänker jag kring min yrkesmässiga utveckling?
 • Upplever jag att jag kan påverka hur jag utför mitt arbete?
 • Vilka är mina utvecklingsområden i förhållande till mitt uppdrag och verksamhetens mål?
 • Vad ger mig mest energi i arbetet? Hur skapar jag förutsättningar för att få energi?
 • Vad får mig att tappa energi eller motivation? Hur gör jag för att förhindra det?
 • Vilket stöd behöver jag?

 

Medarbetaren
Chefen

MIN UTVECKLINGSPLAN

 • Mina utvecklingsområden ska bidra till verksamhetens framgång.
 • Vilka utvecklingsinsatser och vilket stöd behöver jag i mitt uppdrag?
 • Vilka mål har jag för det kommande året?

  Fyll i medarbetarplanen efter de överenskommelser som togs under medarbetarsamtalet.
  Har du flera mål? Skapa en "överenskommelse" per mål.
  I "överenskommelsens titel" skriver du ditt utvecklingsområde.
Uppföljning inför lönesamtal Utvärdera ditt arbete som du beskrev vid medarbetarsamtalet. Se dina beskrivningar under varje flik: Verksamhetsmål 20/21, Jag och uppdraget, Jag och mina medspelare, Jag och min utveckling
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: