👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brunnsparkens förskolor Medarbetarsamtal Admin 21/22

Skapad 2020-09-03 13:53 av Gunnel Margaretha Olsson
Samtals- och dokumentationsmall för chef och medarbetare , samt uppföljande lönesamtal
Medarbetarsamtal 23 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu är det dags för att boka tid för medarbetarsamtal

Välkommen till mitt samtal agenda

 1. Planering: Boka tid för samtal
 2. Förberedelser: Förbered dig och fyll i under respektive rubrik, ta med dig utvald pedagogisk planering och din individuella utvärdering.
 3. Samtalet: Genomför samtalet och skapar en medarbetarplan
 4. Efter samtalet: Arbetar utifrån medarbetarplanen

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Vi är en del av Helsingborgs stads skolor och vill tillsammans med dig, utifrån nationella styrdokument, stadens mål och våra prioriterade mål, skapa en förskola med hög kvalitet och likvärdighet. 

För dig betyder detta: 

1. Att stödja personalen i förskolan gällande administrativa uppgifter.

2. Tillmötesgå våra kunder utifrån deras frågor och behov.

 

Ur stadens medarbetar- och ledarpolicy

 

JAG VILL LYCKAS

Jag har en roll som syftar till att bidra till stadens gemensamma uppdrag. För att vi i Helsingborgs stad ska lyckas med vårt gemensamma uppdrag har jag som medarbetare ansvar för min del i helheten och roll i samspelet. Det innebär att jag har ett aktivt och engagerat förhållningssätt till att både förstå och genomföra mitt uppdrag. Att veta vilka förväntningar och vad som ingår i den roll jag har är därför viktigt. Om jag är väl förtrogen med vilka mål och vilken riktning verksamheten har kan jag ta ansvar för att detta blir verklighet.

 

JAG SKAPAR VÄRDE

Jag skapar värde genom att i varje enskild situation sätta olika målgruppers och verksamhetens behov i fokus.

 

JAG SAMSPELAR

I Helsingborgs stad har vi en kultur där vi generöst delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Tillsammans ser vi till att leverera tjänster av hög kvalitet – varje gång.

 

JAG LEDER MIG SJÄLV

Jag vet vilka värderingar som styr mitt handlande, vad som driver mig och hur jag bättre kan använda mina styrkor.

UPPDRAGET

 

Medarbetaren
Chefen

KOMPETENS

 

Medarbetaren
Chefen

SAMARBETE

 

Medarbetaren
Chefen

ARBETSMILJÖ

 

Medarbetaren
Chefen

Möjlighet till noteringar, andra frågor som lyfts etc.

Medarbetaren
Chef

 INDIVIDUELL MEDARBETARPLAN

Utifrån ovanstående, vilka utvecklingsinsatser och vilket stöd behöver du i ditt uppdrag? Vilka mål har du för det kommande året? Fyll i medarbetarens medarbetarplan tillsammans.

 • Mål (överenskommelse)
 • Aktiviteter (vad och hur?)
 • Ansvarig
 • Tidsram

 

Här följer ett antal punkter som du ska förbereda dig på inför samtalet;

 

.

 

 

 

Medarbetaren
Chef