Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IUP Västerbergsskolan 2020-2021

Skapad 2020-09-10 03:17 av Helena Liljeros
Mall för individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen för Västerbergsskolan åk F-6
Grundskola 6 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Min personliga och sociala utveckling
Mitt lärande
Ansvar
Utvecklingssamtal genomförs vid minst ett tillfälle/termin, där läraren, eleven och vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen från läraren grundas på elevens kunskaper utifrån läroplanen. Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt mot nästa utvecklingssamtal.
Inför utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen påverkar hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Målen utvärderas kontinuerligt under terminen och lärare och elev sätter tillsammans upp nya mål när uppsatta mål är nådda.
Mål
Utvärdering
Namn
Kommentar…

Barnets tankar:

Barnets tankar Samtal mentor och elev
Vårdnadshavares tankar kring skolan
Pedagogernas tankar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: