Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall utvecklingssamtal med betyg

Skapad 2020-09-10 03:49 av Hedvig Bolmgren
Inför utvecklingssamtalet är det bra om du är förberedd på vad du vill och vilka mål du vill nå, samt hur du trivs i skolan.
Grundskola 11 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om min kunskapsutveckling. 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Här förbereder jag mig inför mitt utvecklingssamtal genom att reflektera kring mitt lärande och min skolsituation. 

 

 

Trivsel - Hur jag trivs i skolan Välj ett alternativ för varje fråga. Längst ned finns också utrymme att skriva kommentarer. Där kan du också skriva om det är något särskilt du vill ta upp på utvecklingssamtalet.
Mitt lärande - Allmänna mål
Namn
Kommentar…
Kommentarer Här kan du som elev, vårdnadshavare och lärare skriva kommentarer om du vill.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

För att ett utvecklingssamtal ska kunna bli ett trepartssamtal mellan mig, vårdnadshavare och lärare, är det viktigt att vi alla känner till vilka mål vi arbetar mot i skolan, och att lärarna har bedömt mina kunskaper utifrån dem och informerat oss. Efter det kan vi tillsammans diskutera och komma överens om hur mitt fortsatta lärande ska stödjas och stimuleras. Vad kan jag, mina vårdnadshavare och lärare bidra med och ta ansvar för? Innan utvecklingssamtalet gör vi våra förberedelser här i Unikum.

 

Mer informationsmaterial till föräldrar finns här>>

Inför utvecklingssamtalet:
Namn
Kommentar…

Dagordning vid  utvecklingssamtal

 

 • Välkomna

 • Eventuell uppföljning av tidigare samtal
 • Samtal utifrån din självskattning

 • De ärenden du eller dina vårdnadshavare vill ta upp. 
 • Uppföljning av eventuella anpassningar
 • Dina betyg/din måluppfyllelse - tidigare, och vad du önskar uppnå. 
 • Samtal kring hur vi kan arbeta tillsammans för att du ska nå dina mål
 • Överenskommelser

  • vad ska skolan göra?
  • vad kan du göra?
  • vad kan dina vårdnadshavare göra?
 • Samtalet avslutas
Mina betyg och mina betygsmål Här skriver vi ner vad du har för betyg i dag och vad du skulle vilja nå för betyg, i de ämnen du läser. Sv Ma En Bi Ke Fy Tk Sh Hi Re Ge Bl Mu Sl Hkk Idh Moderna språk
Överenskommelser Här skriver vi vad vi kommit överens om vad vi ska och kan göra för att du ska nå dina mål.
Uppföljning Här kan vi göra anteckningar vid uppföljning av samtalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: