Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Linköping Blästadsskolan Utvecklingssamtal åk 1-3

Skapad 2020-09-13 03:58 av Anette Nyberg
Utvecklingssamtalsmall för åk 1-3 vt 20
Grundskola 6 - 9
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Varje termin har eleven utvecklingssamtal med vårdnadshavare och lärare. Samtalet handlar om elevens sociala utveckling och elevens kunskapsutveckling. Tillsammans skapas en överenskommelse, där eleven får nya utvecklingsområden att arbeta med till nästkommande utvecklingssamtal.

Välkommen till mitt samtal agenda

  • Vi går igenom elevens svar på frågor och påstående under flikarna Social utveckling och Kunskapsutveckling.
  • Vi går igenom omdömesblanketten och framåtsyftande planering under Överenskommelser.
  • Vi dokumenterar extra anpassningar och övriga tankar under Övrigt.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

I avsnittet om social utveckling har eleven i förväg fått svara på påstående kring trivsel, ordningsregler och social samverkan.

Trivsel Påståenden och frågor om hur du trivs på skolan.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Ordningsregler Påståenden och frågor om ordningsreglerna på skolan.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Social samverkan Påstående och frågor om hur du samarbetar och leker med dina klasskompisar eller andra elever på skolan.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

I avsnittet om kunskapsutveckling har eleven i förväg fått svara på påstående kring sitt eget lärande, arbetsro och studieteknik.

Ditt eget lärande Här får du beskriva och fundera över ditt eget lärande och dina utvecklingsområden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Studieteknik och arbetsro

Överenskommelsen är utarbetad från Skolverkets material för utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplan.

Här kan du hitta länkar för att läsa mer om

Hur gick det? (Utvärdering av tidigare utvecklingsområden) Elev, lärare och vårdnadshavare får utvärdera hur arbete med målen/utvecklingsområdena har gått.
Var är vi? (Resultat och omdömen) Här sammanställs den bedömning som gjorts i alla ämnen. Vi använder Skolverkets Nationella Bedömingsstöd för årskurs 1-3, (Här vet jag inte hur jag ska fortsätta, ge gärna exempel..) där elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven dokumenteras. Nivåerna är uppdelade i "otillräckliga kunskaper", "godtagbara kunskaper" och "mer än godtagbara kunskaper".
Vart ska vi? (Utvecklingsområden) Eleven, läraren och vårdnadshavaren ska tillsammans ta fram förslag på nytt mål/utvecklingsområde tills nästa utvecklingssamtal. Målen/Utvecklingsområdet ska vara kopplat till läroplanen.
Hur gör vi? (Insatser och ansvar) Här förtydligar vi vad skolan, hemmet och eleven har för ansvar.

Här dokumenteras extra anpassningar eller annat som elev, lärare eller vårdnadshavare tar upp under mötet.

Extra anpassningar
Övrigt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: