Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppsävjaskolan åk1

Skapad 2020-09-14 03:50 av Louise Andersson
Samtalsmall med Elevfrågor HT, Elevfrågor VT och Framåtsyftande planering.
Grundskola 7 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och mina lärare. Samtalet handlar om min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Hur arbetet med överenskommelser från förra samtalet har gått
  • Mina utvecklingsområden

Som avslutning kommer vi överens om hur vi kan arbeta vidare med mina utvecklingsområden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven och målen i Läroplanen för grundskolan.>>

Mål - Vart ska vi? Utveckla läs- och skrivförmåga samt kunskap om matematik och dess användning. Kunna läsa kortare texter. Kunna forma bokstäverna korrekt. Kunna forma siffrorna korrekt. Ha kunskap om likhetstecknets betydelse. Ha kunskap om hur tal kan delas upp.
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det? När arbetet med målet är klart skrivs en kort summerad utvärdering här. Mentorn markerar målet som "uppnått" som bekräftelse på att arbetet är klart.
Namn
Kommentar…

Elevfrågor HT: Trivsel, relationer, rutiner och förväntningar

Fylls i hemma innan samtalet.

Trivsel
Relationer
Rutiner
Förväntningar
Kommentarer
Namn
Kommentar…

Elevfrågor VT: Lärandet, framsteg, delaktighet, hänsyn och respekt.

Fylls i hemma innan samtalet.

Lärande och framsteg
Hänsyn och respekt
Delaktighet
Kommentarer
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: