Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall åk 1-5

Skapad 2020-09-15 03:39 av Helene Eriksson
mentor och vårdnadshavare kan skriva i elevfältet. Utan omdömessida. IUP-mall för grundskolan i Oskarshamn med skriftliga omdömen.Används med bedömningsmodul. Gäller för de yngre barnen där mentor kan skriva i elevrutorna.
Grundsärskola 6 - 11
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Mig
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Om att vara i skolan
Namn
Kommentar…
Social utveckling
Namn
Kommentar…
Utveckling av lärandet
Namn
Kommentar…

Inför samtalet

 Skriv gärna in om det är något speciellt du vill att vi diskuterar på utvecklingssamtalet.

 

Att ta upp på utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått.

Mål
Namn
Kommentar…
Insatser - Hur ska målet uppnås?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering - Hur har arbetet med målet gått.
Namn
Kommentar…

Alla nyanlända elever som anlänt till Sverige efter skolstarten i årskurs 1 har rätt att få sina kunskaper kartlagda.

Kartläggning Här nedan bifogas kartläggningsprofilerna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: