Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berzeliusskolan 7-9 elevledda utvecklingssamtal

Skapad 2020-09-23 10:06 av Anna Jutterdal
Underlag för elevledda utvecklingssamtal år 7-9 på Berzeliusskolan 7-9.
Grundskola 12 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare samt mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Det är jag som elev som leder samtalet med stöttning av mentor och vårdnadshavare.

Dagordning för utvecklingssamtalet:

  • Vi går igenom din förberedelse som gjorts inför utvecklingssamtalet.
  • Vi utvärderar de mål som sattes upp vid det förra utvecklingssamtalet.
  • Vi går igenom och diskuterar kunskapsutvecklingen i ämnena.
  • Vi skriver nya mål som du ska arbeta med fram till nästa utvecklingssamtal.
  • Övriga frågor

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Elevens förberedelser

Här får du som elev förbereda dig inför samtalet. Du kommer att få svara på frågorna i skolan. Du använder dig även av de bedömningar som varje ämneslärare gett i ämnena.

Min utveckling Här ska du berätta för oss om hur du upplever att din skolsituation ser ut när det gäller de sociala bitarna men även inom ämnena.
Trivsel
Ansvar
Reflektion
Inför samtalet

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under kommande termin. Syftet är att vi ska hjälpas åt att ta dig framåt i skolarbetet. Planen kommer därför att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att följa upp hur arbetet har gått. 

Mål - Det här vilja jobba mer med under terminen: 1. 2. 3.
Hur ska du nå målen?
Hur gick det? Vid nästa utvecklingssamtal tittar vi på målen som varit och summerar hur de gått.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: