Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för utvecklingssamtal Sjökarbyskolan åk F-6

Skapad 2020-09-25 13:47 av Ann Lundberg
Mall för utvecklingssamtal Sjökarbyskolan
Grundskola 6 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu förbereder lärare och elever i skolan för nästa utvecklingssamtal.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till mitt samtal

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • Hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • Vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • Vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Titta tillbaka på dina mål från förra utvecklingssamtalet
Svenska
Engelska
Matematik
SO-ämnen
NO-ämnen
Teknik
Idrott & hälsa
Slöjd
Bild
Musik
Hem-och konsumentkunskap, Hkk
Moderna språk: Tyska/Spanska/Franska/SvEng
Normer och värden (Lgr 11)
Elevens ansvar och inflytande (Lgr 11)
Mitt lärande - Bedömning
Övrigt - Om mig
Nytt avsnitt

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för eleven att nå under det närmaste halvåret. Planen påverkar hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Efter samtalet låses planen. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att utvärdera hur det gått med målen.

Hur gör vi?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: