Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rosendalsskolan - Samtalsmall årskurs 4-5

Skapad 2020-09-26 09:53 av Reenie Lee
Utvecklingssamtalsmall för åk 4-5.
Grundskola 10 - 11
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 • Vi går igenom elevens förberedelse som gjorts inför utvecklingssamtalet.
 • Vi utvärderar de mål som sattes upp vid det förra utvecklingssamtalet.
 • Vi går igenom och diskuterar de aktuella skriftliga omdömen.
 • Vi skriver nya mål som eleven ska arbeta med fram till nästa utvecklingssamtal.
 • Övriga frågor

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

I denna del har eleven i förväg fått svara på påståenden kring

 • trivsel
 • skolans ordningsregler
 • utveckling och lärande 
 • fritidshemmet
Trivsel Påståenden och frågor om hur du trivs på skolan.
Namn
Kommentar…
Ordningsregler Påståenden och frågor om ordningsreglerna som gäller på Rosendalsskolan
Utveckling och lärande Här får du svara på frågor om din utveckling och lärande
Fritidsverksamhet Påstående och frågor om hur du upplever fritidsverksamheten
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Skolan har förberett genom att lägga in elevens senaste omdömen.

Eleven har fått reflektera kring sina styrkor och utvecklingsområden.   

Ditt eget lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att följa upp hur arbetet har gått. 

Här kan du hitta länkar för att läsa mer om

Vart ska vi? (Utvecklingsområden) Eleven, läraren och vårdnadshavaren ska tillsammans ta fram förslag på nytt mål/utvecklingsområde tills nästa utvecklingssamtal. Målen/Utvecklingsområdet ska vara kopplat till läroplanen.
Namn
Kommentar…
Hur gör vi? (Insatser och ansvar) Här förtydligar vi vad skolan, eleven och hemmet har för ansvar.
Hur gick det? När arbetet med målet är klart skrivs en kort summerad utvärdering här. Mentorn markerar målet som "uppnått" som bekräftelse på att arbetet är klart.
Namn
Kommentar…

Här dokumenteras  annat som elev, lärare eller vårdnadshavare tar upp under mötet.

Övrigt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: