Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljning/medarbetarsamtal Förskollärare Falkenbergs kommun 2020-2021

Skapad 2020-09-30 11:55 av Benjamin Bondesson
Mall för medarbetar/uppföljningssamtal för förskollärare i Falkenbergs kommun 2020-2021.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Så fort tider är satta så klickar du på Planering klar!

Välkommen till mitt samtal agenda

Samtalet ska ske i form av en dialog där verksamhetens mål ställs i relation till personliga mål och utvecklingsmöjligheter.

Samtalet ska ge möjligheter för medarbetaren att påverka såväl det egna arbetets innehåll och utveckling som verksamhetens.

Samtalet förutsätter att chef och medarbetare formulerar de individuella målen och de krav och förväntningar som finns från bådas sidor.

Båda parter har ansvar för att samtalet blir en dialog.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Lönekriterier för förskollärare i Falkenbergs kommun

Skolledaren ska, i samverkansprocess, välja kriterier ur perspektiven som prioriteras på enheten.

Skolledaren kan, i samverkansprocess, också lägga till något kriterium utifrån varje enhets förbättringsplan.

 

Arbetsgång

Förskolläraren förbereder sig inför uppföljningssamtalet genom att ta med sig dokumentation/de underlag som visar på vilket sätt förskollärarens undervisning lever upp till de (på enheten) prioriterade lönekriterierna.  Rutan för beskrivning/exempel används för dokumentation av förskolläraren inför samtalet och kan vara ett stöd för skolledaren före, under och efter samtalet.

Förskollärare och skolledare samtalar om denna beskrivning/underlag och skolledaren återkopplar i sin tur vad hen har uppfattat både i samtalet och på annat sätt. Skolledaren ger återkoppling på vad som är nästa steg i förskollärarens utveckling.

Prioriterade mål
Formativ undervisning Fyll i beskrivning/exempel i lönekriterierna nedan:
Inkluderande undervisning
Kollaborativt lärande
Ev Ytterligare information

Medarbetarsamtal

Samtalet ska ske i form av en dialog där verksamhetens mål ställs i relation till personliga mål och utvecklingsmöjligheter.
Samtalet ska ge möjligheter för medarbetaren att påverka såväl det egna arbetets innehåll och utveckling som verksamhetens.
Samtalet förutsätter att chef och medarbetare formulerar de individuella målen och de krav och förväntningar som finns från bådas sidor.
Båda parter har ansvar för att samtalet blir en dialog.

  

 

Prioriterade mål
Mitt nuläge (arbetsbelastning, hälsa, relationer m.m)
Mina möjligheter
Min utvecklingsplan Jag vill under kommande år göra följande.
Avslutning
Ev Ytterligare information
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: