Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall åk 2 Uppsävjaskolan

Skapad 2020-09-30 06:15 av Åsa Björklin
Elev, vårdnadshavare och lärare/mentor samtalar om elevens lärande i grundskolan. Samtalet dokumenteras i mallen.
Grundskola 7 - 8
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Till samtalet har jag förberett en dagordning:

Dagordning:

  1. Jag hälsar alla välkomna till mitt utvecklingssamtal.
  2. Jag vill att ni ställer frågor eller kommenterar under samtalets gång.
  3. Jag visar de senaste bedömningarna av mina kunskaper i de olika ämnena (se Kunskaper under Samtalsöversikt eller fliken Kunskaper).
  4. Jag berättar om vilka ämnen/förmågor jag vill förbättra 
  5. Jag utvärderar mina tidigare överenskommelser och väljer nya i samråd med min lärare och vårdnadshavare (se Aktiva överenskommelser under Samtalsöversikt eller fliken Överenskommelser).
  6. Något övrigt som jag, min lärare eller vårdnadshavare vill ta upp?
  7. Jag avslutar med att tacka de medverkande.

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Känsliga personuppgifter enligt PuL (Personuppgiftslagen) är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper. Unikum innehåller fritextfält (rutor där man kan skriva fritt). I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna. Detta gäller för alla användare som skriver i verktyget Unikum.

.

Elevens trivsel
Samarbete Försök att svara så utförligt du bara kan. Förklara hur du tycker att du arbetar bäst tex ensam, par, i grupp förklara också varför.
Lärmiljö
Lärandet Hur känns det när nu arbetar på lektionerna (ämnesvis) svara med hjälp av glada gubbar. Längst ner beskriver du sedan varför du känner som du gör om du valt en ledsen gubbe.

Var är vi och vart ska vi?

Under fliken Överenskommelser finns de utvecklingsområden som är viktigast för mig.  

De utvecklingsområden jag väljer att fokusera på utgår från mina lärares kommentarer och vad jag själv vill förbättra.

(se fliken Kunskaper/Social utveckling).

 Mina utvecklingsområden påverkar mitt fortsatta skolarbete.

 Vid varje utvecklingssamtal utvärderar vi arbetet med mina utvecklingsområden.

Mål - Vart ska vi? Svenska:stava vanligt förekommande ord skriva med stor bokstav, punkt och frågetecken göra mellanrum mellan orden skriva läsligt för hand skriva bokstäverna på rätt sätt (i förhållande till varandra och raden) skriva texter med enkel handling Matematik: Behärska ental och tiotal både med och utan växling inom både addition och subtraktion. Hantera uppställning av addition och subtraktion. Kunna multiplikationstabellerna 2,5 och 10
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det?
Namn
Kommentar…
Stöd och tillit Svara så utförligt som möjligt.
Digitala verktyg
Ansvarstagande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: