Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Växthusets skola 20/21

Skapad 2020-10-01 13:24 av Lotta Tham
Växthusets skola Medarbetarsamtal - uppföljande samtal
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Medarbetarsamtal på Växthusets skola

 • I början på höstterminen träffas medarbetare och chef för att samtala om arbetet i huvudsak i grupp. Vi återknyter till enskilda utvärderingar, mål i Verksamhetsplanen och sätter nya mål.
 • I början av vårterminen träffas vi och reflekterar kring de mål du satt upp i höstens målkort.

 

Inför samtalet på hösten:

 • Förväntas du ha kännedom om de på skolan aktuella prioriteringarna såsom det finns beskrivna i verksamhetsplanen för innevarande läsår. Läs årets Verksamhetsplan, framförallt målen inför kommande läsår. Fundera över vad den innebär för dig. Formulera några mål (vad) och hur du tillsammans med dina kollegor ska arbeta mot dina mål under detta läsår.
 • Läs igenom din individuella utvärdering från förra läsåret. ( Om du gjorde en) Vad vill du ta med dig framåt?
 • Vad tycker du är bra med vår skola? Hur skulle du beskriva vår skola för en god vän?

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förberedelser inför medarbetarsamtal

Fundera över hur du tillsammans med dina kollegor under läsåret ska arbeta för att

 • skapa tillgängliga lärmiljöer
 • utveckla vårt språkutvecklande arbetssätt ( Litteracitet)
 • utveckla det digitala arbetet (både ur ett eget perspektiv samt elevperspektiv)
 • öka elevers måluppfyllelse (inkl. bedömning för lärande).

Utifrån den yrkeskategori som du tillhör, fundera också över:

 • Hur har skolstarten varit?
 • Vilka förväntningar har du inför detta läsår? Både på dig själv men också på kollegorna, samarbetet och ledningen
 • Vad kan du bidra med till helheten i verksamheten?
 • Tankar kring din arbetssituation och din arbetsbelastning.
 • Vad behöver du stöd med? Från kollegor och från ledningen.
 • Annat du vill prata om?

Målkort

Som en del av din förberedelse  kan du även fylla i förslag på mål  ditt målkort. Målkortet hittar du i nästa flik.

Anteckna här

Detta är ditt individuella målkort

Här finns ditt målkort för läsåret. I målkortet ska du ange hur du tillsammans med dina kollegor under läsåret ska arbeta för att

 • skapa tillgängliga lärmiljöer
 • utveckla vårt språkutvecklande arbetssätt ( Litteracitet)
 • utveckla det digitala arbetet (både ur ett eget perspektiv samt elevperspektiv)
 • öka elevers måluppfyllelse (inkl. bedömning för lärande).

Målkortet kan gärna också innehålla ett mera personligt mål. Något som du själv vill utveckla och förstärka. 

Börja själv med att skriva en grund på denna sida. Detta kommer att utvecklas vidare  och sammanfattas efter samtalet. Bra att tänka på är att vara så konkret som möjligt och inte sätta upp för många mål!

 

 

 

 

Målkort
Namn
Kommentar…

Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal

Du förbereder dig genom att uppdatera dig gällande vad som står i målkortet från i höstas och reflekterar kring det vi samtalade om och kom överens om då. 

Reflektera här
Namn
Kommentar…

Individuell utvärdering

Innan terminens slut fyller du själv i en utvärdering av hur du tycker att läsåret har fallit ut. Frågorna för den utvärderingen kommer att specificeras och kompletteras utifrån Valsätraskolans utvecklingsområden.
Summera med lite reflektioner inför framtiden och glöm inte att skriva ner eventuella behov eller önskemål av kompetensutveckling. Denna reflektion innebär inte ett extra samtal.
Uppföljning sker i samband med planeringen inför nästa läsår och vid höstens medarbetarsamtal. Ditt personliga mål utvärderar du på sidan HT Målkort i utvärderingsrutan där. Glöm inte att pricka av när du tycker att målet är färdigt.

Reflektera här
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: