Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Gadden, övrig ht-21

Skapad 2020-10-02 09:37 av Hanna Sjolid
Medarbetarsamtal Kök, vaktmästare, kurator, admin
Medarbetarsamtal 0 - 0 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Genomgång av Samtalsunderlaget

Avstämning

Målformulering

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågor om dig och ditt arbete.

Allmänna frågor
Yrkesskicklighet Medarbetaren uppfyller kraven på arbetsresultat relaterade till lokala och nationella styrdokument (såsom skollagen, miljöbalken, livsmedelslagen). Medarbetaren ska dokumentera utifrån de ställda kraven i Egenkontroll kök respektive lokalvård. Utifrån uppdragets art finns man tillgänglig för eleven. Man är självgående på sitt område och jobbar för att hålla hög kvalitet och arbeta fram effektiva arbetsmetoder.

.

Initiativ och utveckling Medarbetaren är engagerad i skolans utveckling och bidrar till att måluppfyllelse sker kring skolans gemensamt prioriterade mål, i den mån som förväntas. Medarbetaren kan sätta in den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang och se verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Medarbetaren verkar för ett ömsesidigt möte mellan de olika uppdrag vi har på skolan.
Ansvarstagande Medarbetaren tar på eget initiativ ett personligt ansvar för egna och enhetens arbetsuppgifter. Medarbetaren tar del och förvissar sig om vad som gäller för verksamheten genom att läsa de dokument som finns för verksamheten och sedan verkar för detta till dess att nya beslut fattas. Våra värdeord “allas barn”, respekt och “våga våga” genomsyrar alla delar i verksamheten. Vi visar hänsyn till andra och bemöter varandra med en ömsesidig respekt. Man visar att man tar ansvar och genomför och slutför ett gott arbete. I de fall där man har inköpsansvar förstår vikten av att följa budget och använda de produkter och leverantörer som avtalat
Samarbete

Efter genomfört samtal har vi gemensamt sett och utsett följande område/områden att arbeta mot under kommande läsår:

Utvärdering av mål.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: