Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljningssamtal Andersbergsringens förskola

Skapad 2020-10-02 13:10 av Agnetha Söderberg
Denna mall ligger till underlag för uppföljningssamtalet på Andersbergsringens förskola
Förskola 1 - 3
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkomna till uppföljningssamtal

Vi kommer att samtala om hur barnet och ni som vårdnadshavare har upplevt den första tiden (introduktionen) på förskolan. Vi kommer även samtala vidare om barnets intressen, erfarenheter och bakgrund. Vi visar och berättar om vår läroplan för förskolan.

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete
med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta
och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (Läroplan för förskolan, Skolverket).

Läroplanen för förskolan-https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

De här frågorna vill vi att ni tänker kring och gärna fyller i inför samtalet på förskolan.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Dessa frågor besvarar vi och fyller i under samtalet på förskolan.

Förskolans förberedelser inför samtalet.

Förskolan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: