Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Raus Planterings förskolor Medarbetarsamtal 20/21

Skapad 2020-10-05 10:48 av Mia Pålsson
Samtals- och dokumentationsmall för chef och medarbetare , samt uppföljande lönesamtal
Medarbetarsamtal 23 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu är det dags för att boka tid för medarbetarsamtal

Välkommen till mitt samtal agenda

 1. Planering: Boka tid för samtal
 2. Förberedelser: Förbered dig och fyll i under respektive rubrik, ta med dig utvald pedagogisk planering och din individuella utvärdering.
 3. Samtalet: Genomför samtalet och skapar en medarbetarplan
 4. Efter samtalet: Arbetar utifrån medarbetarplanen

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Vi är en del av Helsingborgs stads skolor och vill tillsammans med dig, utifrån nationella styrdokument, stadens mål och våra prioriterade mål, skapa en förskola med hög kvalitet och likvärdighet. 

Medarbetarsamtalet mellan dig och din chef är ett samtal där ni tillsammans kommer fram till hur du ska arbeta för att nå målen och vad du behöver utveckla för att skapa hög kvalitet och likvärdighet i verksamheten.

Du förbereder dig inför samtalet genom att besvara frågorna under uppdrag, kompetens, samarbete och arbetsmiljö. Det är viktigt att du ger dig tid att tänka efter och svarar så tydligt och konkret som möjligt gärna med exempel.Under samtalet kommer vi att diskutera de frågor som vi behöver förtydliga eller fördjupa oss i.

Individuell medarbetarplan fylls i under medarbetarsamtalet i överenskommelse mellan dig och chefen.

Inför utvärderande lönesamtal förbereder du dig genom att besvara frågorna.

Ur stadens medarbetar- och ledarpolicy

 

JAG VILL LYCKAS

Jag har en roll som syftar till att bidra till stadens gemensamma uppdrag. För att vi i Helsingborgs stad ska lyckas med vårt gemensamma uppdrag har jag som medarbetare ansvar för min del i helheten och roll i samspelet. Det innebär att jag har ett aktivt och engagerat förhållningssätt till att både förstå och genomföra mitt uppdrag. Att veta vilka förväntningar och vad som ingår i den roll jag har är därför viktigt. Om jag är väl förtrogen med vilka mål och vilken riktning verksamheten har kan jag ta ansvar för att detta blir verklighet.

 

JAG SKAPAR VÄRDE

Jag skapar värde genom att i varje enskild situation sätta olika målgruppers och verksamhetens behov i fokus.

 

JAG SAMSPELAR

I Helsingborgs stad har vi en kultur där vi generöst delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter. Tillsammans ser vi till att leverera tjänster av hög kvalitet – varje gång.

 

JAG LEDER MIG SJÄLV

Jag vet vilka värderingar som styr mitt handlande, vad som driver mig och hur jag bättre kan använda mina styrkor.

UPPDRAGET

Vårt prioriterade mål utifrån verksamhetsplanen är:

 • Barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter genom olika estetiska uttrycksformer i utbildningens lärmiljöer samt ges möjlighet att utveckla sin lärande identitet (I)
 • Pedagogerna planerar och organiserar verksamheten så alla barn ges kontinuerlig möjlighet att utveckla sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter genom olika estetiska uttrycksformer i utbildningens lärmiljöer samt ges möjlighet att utveckla sin lärande identitet (P)

 

För dig som pedagog betyder detta:

Du medverkar till att öka kvalitén och likvärdigheten i undervisningen.

Genom ökade kunskaper, förbättrade arbetssätt och strategier för ökad måluppfyllelse.

Genom att skapa utökad samsyn och likvärdighet inom vårt förskoleområde.

Medarbetaren
Chefen

KOMPETENS

 

Medarbetaren
Chefen

SAMARBETE

 

Medarbetaren
Chefen

ARBETSMILJÖ

 

Medarbetaren
Chefen

Möjlighet till noteringar, andra frågor som lyfts etc.

Medarbetaren
Chef

 INDIVIDUELL MEDARBETARPLAN

Utifrån ovanstående, vilka utvecklingsinsatser och vilket stöd behöver du i ditt uppdrag? Vilka mål har du för det kommande året? Fyll i medarbetarens medarbetarplan tillsammans.

 • Mål (överenskommelse)
 • Aktiviteter (vad och hur?)
 • Ansvarig
 • Tidsram

 

Medarbetaren

 Utvärderande lönesamtal

Denna flik är ny för i år och ska besvaras i samband med lönesamtal 1 vt 2021.

 

.

 

 

 

Medarbetaren
Chef
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: