Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhedsskolans samtalsmall för F-klass, fr.o.m. VT -21

Skapad 2020-10-07 09:05 av Rickard Blixt
Samtalsmall för elever i F-klass Nyhedsskolan Fliken Min framåtsyftande plan används valfritt.
Grundskola 6 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

För  att komma åt förberedelse i skolan, tryck på fliken "Förberedelser i skolan".

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Hur jag trivs i förskoleklassen
  • Vad jag lärt mig under terminen
  • Mina viktigaste utvecklingsområden

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Jag i skolan

Avsnittet "Jag i skolan" handlar om de mål som anges i läroplanens andra del. Dit hör avsnitten om Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skolan och omvärlden samt Bedömning och betyg. Det är med andra ord barnets sociala utveckling som avses.

Vill du läsa mer om just detta finner du det här.

Här följer ett urval av frågor som eleven med stöd av lärare besvarar inför samtalet.

Hur jag lär mig
Hur jag tar ansvar
Kommentarer Här kan man skriva kommentarer till ovanstående.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förberedelse i hemmet

Utvecklingssamtal genomförs vid ett tillfälle/termin. Läraren/mentorn, eleven och elevens vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt.

Under den här fliken kan elev och vårdnadshavare formulera sådant som man skulle vilja prata om på utvecklingssamtalet.

Om att vara i skolan Så här känner jag mig...
Jag och andra
Kommentarer Här kan man skriva kommentarer till ovanstående eller lämna ytterligare synpunkter.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utvecklingssamtalet

Under den här fliken kan elev, pedagog och vårdnadshavare formulera sådant som man skulle vilja prata om på utvecklingssamtalet.
Efter samtalet kan pedagogen skriva ner om det är något särskilt man talat om.

 

Inför utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
I samband med utvecklingssamtalet Noteringar, viktigt att minnas från samtalet.
Namn
Kommentar…

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här kan elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans formulera individuella mål för eleven. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det? Denna utvärdering görs av elev och pedagog under nästa samtal.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: