Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

von Bahr Uppsala - redigerad kommungemensam mall åk. 1-6 utan övergångsfrågor läsåret 20/21

Skapad 2020-10-07 11:39 av Linda Adeland
Elev, vårdnadshavare och lärare/mentor samtalar om elevens lärande i grundskolan. Samtalet dokumenteras i mallen.
Grundskola 7 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Till samtalet har jag förberett en dagordning:

 

Dagordning:

Utvecklingssamtal hösttermin.

 1. Alla hälsas välkomna till samtalet.
 2. Vi går till fliken "social utveckling" och går igenom frågorna och trivseln i skolan.
 3. Vi går igenom de senaste omdömena, "radioknapparna.
 4. Vi går igenom vad jag vill förbättra och sätter upp 2-3 mål.
 5. Vi tar upp övriga frågor.
 6. Samtalet avslutas.

 

Utvecklingssamtal vårtermin.

 1. Jag utvärderar mina tidigare överenskommelser/mål och och tittar på vilka jag uppnått och vilka jag behöver arbeta vidare med.
 2. Vi går till fliken "social utveckling" och går igenom frågorna och trivseln i skolan.
 3. Vi går igenom de senaste omdömena, "radioknapparna"
 4. Vi tar upp övriga frågor.
 5. Samtalet avslutas.
 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Känsliga personuppgifter enligt PuL (Personuppgiftslagen) är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper. Unikum innehåller fritextfält (rutor där man kan skriva fritt). I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna. Detta gäller för alla användare som skriver i verktyget Unikum.

.

Lgr11 kapitel 2 Skola och hem (information om elevens trivsel)
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden
Namn
Kommentar…
Lgr 11 kapitel 2 Elevernas ansvar och inflytande
Namn
Kommentar…
Lgr11 kapitel 2 Bedömning (och betyg)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Var är vi och vart ska vi?

Under fliken Överenskommelser finns de utvecklingsområden som är viktigast för mig.  

De utvecklingsområden jag väljer att fokusera på utgår från mina lärares kommentarer och vad jag själv vill förbättra.

 Mina utvecklingsområden påverkar mitt fortsatta skolarbete.

 Vid varje utvecklingssamtal utvärderar vi arbetet med mina utvecklingsområden.

Hur gör vi? Vilka är våra överenskommelser utifrån målen?
Utvärdering av målen: Hur gick det? Har jag nått mina mål?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: