Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Nåntunaskolan lå 20/21

Skapad 2020-10-08 10:12 av Mona Refai
Uppsala kommun / Nåntunaskolan Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal på Nåntunaskolan

 • I början på höstterminen träffas medarbetare och chef för att samtal om arbetet. Vi återknyter till målen för det gångna året och sätter nya mål.
 • I början av vårterminen träffas vi och diskuterar din prestation i relation till målen och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp.
 • Innan årets lön sätts träffas vi igen för ett kort samtal. På det knyts lön ihop med prestation.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förberedelser inför medarbetarsamtal

Som medarbetare ska du känna till de väsentliga dokumenten för Nåntunaskolans verksamhet. Alla dokumenten hittar du på TEAMS/Nåntunaskolan i kanalen allmänt, mappen rutiner och planer samt i mappen arbetsmiljö.

 • Verksamhetsplan - utvecklingsområden, målbild, strategiska satsningar och plan för läsåret
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Elevhälsoplan - ansvarsområden och elevhälsogången
 • Kris -och beredskapsplan
 • Arbetsmiljöhandbok

Arbetssituation

Medarbetarsamtalet innehåller reflektioner kring din arbetssituation ur tre aspekter: uppdrag, hälsa och medarbetarskap. Skriv några korta kommentarer kring dessa tre områden nedan. Du väljer själv vad du vill ta upp utifrån vad du tycker är viktigt att diskutera och vad du vill dela med dig av. Har du någon bisyssla markerar du det nedan. 

Målkort (finns på nästa flik)

Innan samtalet fundera över vad du vill ha i ditt målkort. Vi fyller i målkortet gemensamt under samtalet. 

Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Övrigt

Detta är ditt individuella målkort

Här finns ditt målkort för det kommande läsåret (20/21). I målkortet använder du främst målen ur verksamhetsplanen för att formulera ett eller flera egna mål. Målkortet kan också utgå från sådant du som person behöver utveckla och förstärkta, eller utgå från dina styrkor. Du kanske har saker som du är expert på som du kan sprida eller förfina? 

Skolans utvecklingsområden och strategiska satsningar

 1. Bedömning för lärande
 2. Utökat arbete med värdegrunden
 3. Litteracitet
 4. Tillgängliga lärmiljöer
 5. Digitalisering

  Hur bidrar du till ovanstående mål för skolan? Börja själv med att fundera och skriva ner en grund på denna sida, du behöver inte vara helt färdig. Vi utvecklar detta vidare under samtalet och skriver in dina mål tillsammans. Målen ska vara utvärderingsbara och fundera därför på hur du ska utvärdera dem. Utvärdering av målen görs vid uppföljningssamtal i vår och klarmarkeras av oss tillsammans. 
Väg till målet Beskriv hur du tänker jobba för att nå målet: Vilka resurser behöver du se till att du har (t.ex. kompetensutveckling, litteratur, utrymme, kollegialt stöd). Beskriv hur det ser ut när du har lyckats med målet.
Utvärdering av målet Hur gick det? Vad var lyckosamt? Lärdomar?

Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal

Förbered detta utvärderande samtal genom att följa upp dina mål och dokumentera i målkortet här i unikum. Här nedan har du möjlighet att kommentera och motivera din bedömning av din prestation och dina resultat.

Har du kryssat mycket bra eller excellent ska du alltid motivera detta.

Ta del av Uppsala kommuns dokument om lönekriterier för din yrkesgrupp (finns på TEAMS/Nåntunaskolan). Det är utifrån dessa kriterier din insats skall bedömas och som sedan resulterar i en lön utifrån arbetsvärderingen i den yrkesgrupp du tillhör.

 Vår lönepolitik och våra löneavtal

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare
Analys utifrån lönekriterierna Vad vill du framhålla i förhållande till de olika aspekterna i kriterierna? Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbetet? Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram? Vill du visa t.ex. planeringar eller andra exempel så kan du ladda upp filer under startsidan för samtal.
Namn
Kommentar…
Utifrån lönekriterierna - vad är din sammanfattade bedömning av din egen prestation? Motivera!
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: