Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallernaskolan 2020/2021

Skapad 2020-10-09 13:34 av Ann Simonsen
Individuella utvecklingsplaner för pedagogisk personal på Hallernaskolan
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Mina uppdrag

Pedagoger på Hallernaskolan

är förtrogen med och följer de kommunala och nationella styrdokumenten,

sätter barnet/eleven i centrum,

är lyhörd och har inlevelseförmåga, kommunicerar, tar ansvar och skapar ett gott arbetsklimat,

ansvarar för planering och genomförandet av den pedagogiska verksamheten,

dokumenterar, följer upp och utvärderar,

håller sig informerad om senaste forskningsrön,

medverkar i skolans utveckling och

tar ansvar för den personliga kompetensutvecklingen.


Ledorden för arbetet i kommunen är

Helhetssyn - Öppenhet - Delaktighet

Uppdrag

Medarbetarsamtal

Mål och vision
Arbetsuppgiften
Arbetsmiljö
Kvalitet och organisationsutveckling
Kompetensutveckling
Övriga frågor
Hur ser du på din prestation utifrån nedanstående kriterier/områden? Bedöm, motivera och ge exempel:
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: