Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avslutande utvecklingssamtal inför förskoleklass Kvarnängens förskola VT-2021

Skapad 2020-10-12 08:34 av Maria Svensson
Detta är en mall som Kvarnängens förskola använder till avslutande utvecklingssamtal inför övergång till förskoleklass.
Förskola 5 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Avslutande utvecklingssamtal

Syftet med detta samtal är att runda av och sammanfatta barnets tid i förskolan.

Inför utvecklingssamtalet har vi pedagoger tillsammans med Ert barn samtalat kring dokumentationen i Unikum. Samtalet utgår från barnets eget perspektiv, och kommer att handla om ditt barns intressen, kompetenser, behov och förväntningar på förskoleklassen.

 

I våra styrdokument står det:

”Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnets allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet. När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden."

"Arbetslaget ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem samt samverka med dem och tillsammans med personalen i förskoleklass, skola och fritidshem uppmärksamma varje barns behov av stöd och stimulans.”

(Hämtat ur Läroplan för förskolan LpFö 98 rev 2010/16)

 

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Frågorna förbereds på förskolan av pedagogen tillsammans med barnet. 

Frågorna förbereds på förskolan av pedagogen tillsammans med barnet. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: