Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall för Harplinge och Steninge förskolor 2020-2021

Skapad 2020-10-12 09:21 av Malin Jartsell Gustafsson
Denna mall ligger som en grund till samtalen på Harplinges och Steninges förskolor.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till utvecklingssamtal för ert barn

Vi bjuder in till utvecklingssamtal regelbundet, minst en gång per år. Samtalet handlar om ert barns trivsel samt utveckling och lärande i och utanför förskolan.

  • Vi visar på exempel på ditt barns utforskande och förändrade kunnande som vi samtalar kring.
  • Vi följer tillsammans upp tidigare överenskommelser och formulerar en ny.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förskollärare ansvarar för utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande. En eller två pedagoger genomför därefter samtalet. Inför samtalet visar vi här dokumentation som är exempel på ditt barns trivsel och exempel på ditt barns utveckling och lärande i förhållande till läroplanens olika målområden.

 

Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen av de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan.

Här ges möjlighet för barnet att tillsammans med vårdnadshavare inför utvecklingssamtalet berätta något om sin vardag på förskolan.
(Frivilligt anpassat efter ålder)

Nytt avsnitt

Utvecklingssamtalet handlar om ert barns trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Utvecklingssamtalet påverkar hur vi lägger upp undervisningen och arbetet på förskolan. Vi ser gärna att ni förbereder er inför samtalet genom att besvara frågorna nedan.

 

 

Trivsel, utveckling och lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Syftet med planen är:

  • Att utifrån barnets erfarenheter, intressen, behov och åsikter beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen »
  • Att efter samtal mellan pedagoger och föräldrar och barn, formulera aktuella utvecklingsområden utifrån läroplanen
  • Att komma överens om hur pedagoger och föräldrar kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden
  • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal
Utvecklingsområde Förskollärare föreslår mål för verksamheten utifrån läroplanen som pedagog/vårdnadshavare sen kommer överens om i samtalet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: