Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Slottsjordsskolan 20/21

Skapad 2020-10-12 09:58 av Jennie Gustafsson
Mall för medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

 

Förbered dig inför samtalet genom att:

 • Läs igenom och utgå från Slottsjordsskolans utvecklingsplan när du skriftligt förbereder ditt samtal i mallen nedan.
 • Ta fram ett nuläge gällande kompsaldo och sparade semesterdagar.
 • Ta upp eventuell bisyssla (annat lönesättande uppdrag).
 • Läs igenom våra lönekriterier.
 • För att samtalet ska kunna genomföras och vara givande är det viktigt att du fyller i ditt underlag senast en vecka innan inbokat samtal.

 

Allmän information om medarbetarsamtal:

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och din chef. Ett sådant samtal ska ske minst en gång per år. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetsmålen. Medarbetarsamtalet ska även ha en koppling till det årliga lönesamtalet. För att medarbetarsamtalet skall bli meningsfullt är det viktigt att du förbereder dig väl. Då läggs en bra grund för dialog.

Syftet med samtalet är att du ska kunna bidra på bästa sätt för att målen med verksamheten ska uppnås. 

För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att du och din chef samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten och bidra med idéer och förslag till förbättringar. Att ge varandra feedback görs oftast naturligast och bäst i vardagen men i medarbetarsamtalet kan du och din chef göra detta på ett mer strukturerat och fördjupat sätt.

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Nuläge

 • Känner du att du har en bra balans i livet – arbete/fritid? (Fundera på frågan, så pratar vi om den under samtalet.)

 

Mål (med koppling till årets lokala utvecklingsplan samt rubriken Utveckling i lönekriterierna)

 • Beskriv hur du planerar att arbeta (din insats) med att höja kvalitén i din undervisning utifrån de utvecklingsområden som är framskrivna i skolans utvecklingsplan.
  Beskriv vilken effekt du vill se utifrån dina utvecklingsmål?
Mål A)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mål B)
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Ev fler mål
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Ev fler mål
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

HR-vision: ”Vi är varandras arbetsmiljö”

Kopplat till Medarbetarskap - Jag skapar relationer och ömsesidig respekt (från lönekriterier):

Beskriv hur du konkret tänker bidra till ovanstående utifrån ledorden:

 • Förståelse och respekt för varandras uppdrag
 • Kommunikation
 • Positiv attityd
 • Trivsel och gemenskap

 

Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: