Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Ekenässkolan läsåret 20/21

Skapad 2020-10-12 10:31 av Karin Wrangsten
Mall för individuella utvecklingsplaner för pedagogisk personal i Stenungsunds grundskolor.
Medarbetarsamtal 18 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Individuell utvecklingsplan

Individuella mål och förväntat resultat. Vad behöver jag utveckla och förstärka? Hur gör jag det? Önskad inriktning på längre sikt? Vad behöver göras?

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Mina uppdrag

Lärare i Stenungsunds kommun

är förtrogen med/kunskap om och följer de kommunala och nationella styrdokumenten,

sätter barnet/eleven i centrum,

är lyhörd och har inlevelseförmåga, kommunicerar, tar ansvar och skapar ett gott arbetsklimat,

ansvarar/deltar för planering och genomförandet av den pedagogiska verksamheten,

dokumenterar, följer upp och utvärderar,

håller sig informerad om senaste forskningsrön,

medverkar i skolans utveckling och

tar ansvar för den personliga kompetensutvecklingen.


Ledorden för arbetet i kommunen är

Helhetssyn - Öppenhet - Delaktighet

Uppdrag

Medarbetarsamtal

Mina mål- utvärdering och framåtsyftande
Arbetsmiljö/Medarbetarskap/Samarbete
Utvecklingsområden
Funderingar

Individuell utvecklingsplan

Individuella mål och förväntat resultat. Vad behöver jag utveckla och förstärka? Hur gör jag det? Önskad inriktning på längre sikt? Vad behöver göras?

Individuell utvecklingsplan

Lönesamtal

Hur ser du på din prestation utifrån dessa områden:
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: