Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mjölby gymnasium - Kungshögaskolan, ht år 1

Skapad 2020-10-12 12:41 av Simon Hild
Samtalsmall för Kungshögaskolans elever i årskurs 1 under höstterminen med frågor för elevens egna reflektion.
Gymnasieskola 15 - 20
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Detta är vårt inledande utvecklingssamtal. Totalt kommer vi att träffas ungefär sex gånger i liknande sammanhang under din tid här på Kungshögaskolan. Följande punkter kommer vi att beröra under detta vårt första samtal. 

  • Allmänt om programvalet
  • Trivsel
  • Arbetssituation och arbetsbelastning
  • Studieteknik och ansvar
  • Förväntningar

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Egen reflektion

 Svara på frågorna innan du har ditt utvecklingssamtal. 

Programvalet
Namn
Kommentar…
Trivsel
Namn
Kommentar…
Arbetssituation och arbetsbelastning
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Studieteknik och ansvar
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Förväntningar
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Övrigt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Allmän diskussion Till grund för diskussionen under samtalet ligger elevens i förväg besvarade reflektion. Samtala därför om svaren däri. I nedanstående kommentarsfält kan anteckningar föras.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Övrigt
Namn
Kommentar…

 Överenskommelser

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för eleven att nå. Planen upprättas i samråd med mentor. 

Extra anpassningar

Extra anpassningar är en mindre övergripande stödinsats som normalt går att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för ordinarie undervisning. Elevens lärare fattar beslut om extra anpassningar. 

Individnivå För att öka din möjlighet att nå kunskapsmålen ska följande extra anpassningar användas i undervisningen i skolan:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: