Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal 20/21 - Råå Södra skola (F-klass, fritidshem)

Skapad 2020-10-12 14:32 av Marina Ljungdahl Karlsson
Samtals- och dokumentationsmall för chef och medarbetare (pedagog/lärare/personal)
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 • Dokumentera dina tankar i årets samtalsmall.

 • Boka tid för samtal, ca 30 min, med din chef.

 • Din chef läser in sig på underlaget och därefter genomförs samtalet.

 • Efter medarbetarsamtalet dokumenterar du dina nya överenskommelser/mål i din medarbetarplan/utvecklingsplan.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

INLEDNING

Med utgångspunkt i nationella styrdokument, stadens mål och Råå Södra skolas prioriterade mål ska vi tillsammans skapa en skola med hög måluppfyllelse, likvärdighet, högt förtroende och tillit, utmanande och inkluderande lärmiljöer.

Medarbetarsamtalet utgår ifrån de mål som prioriterade i verksamhetsplanen för läsåret 20/21. Länk till Verksamhetsplan 20/21 

Samtalsunderlaget gäller all pedagogisk personal i åk F samt fritids  och du dokumenterar dina tankar med direkt koppling till din undervisningspraktik.

Under flikarna "Verksamhetens mål 1 och 2" skriver du hur du ska arbeta mot skolans prioriterade mål och under flikarna 1-3 skriver du  dina tankar om ditt medarbetarskap . Frågorna under varje flik är stöd för tanken.

 • Hur du vill lyckas och hur du tänker skapa värde 

 • Hur du samspelar 

 • Hur du leder dig själv och din utveckling 

VERKSAMHETSMÅL 1: Andelen elever med hög frånvaro ska halveras.

Hur arbetar du för att uppnå dessa mål?

 • Alla verksamma i skolan ska arbeta för att främja närvaron och arbeta efter rutinerna i närvaroplanen
 • På skolan ska det råda samsyn gällande skolans trivselsregler för ökad trygghet och studiero
 • Stärka relationerna mellan skolans personal och elev
 • Stärka undervisningen så att alla elever känner sig pedagogiskt inkluderade.
 • Arbetslivsorientering är integrerad i undervisningen

 

Medarbetare
Chef

VERKSAMHETSMÅL 2: Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiet ska öka

Hur arbetar du för att uppnå dessa mål?

 • Pedagogerna bedriver en differentierad och formativ undervisning. (F-klass)
 • Skoldagen kännetecknas av en tydlig struktur i övergångarna och en för eleverna begriplig planerad helhet från morgon till kväll.
 • Bedömningar av elevers resultat ska främja deras utveckling mot målen. (F-klass fr a)

LGR11 

Hur arbetar du för att uppnå läroplanens mål för din verksamhet?

3 Förskoleklassen

Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem, 
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

4 Fritidshemmet

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila, 
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

 

Medarbetare
Chef

1. JAG OCH UPPDRAGET 

Exempel på frågor att skriva om:

 • Hur kan min kompetens användas på ett bra och effektivt sätt?
 • Vilka är mina styrkor?
 • Hur kan vår verksamhet utvecklas/förbättras för att skapa mer värde för dem vi är till för?
 • Vilka är de största utmaningarna? Hur kan jag bidra så att vi möter dessa utmaningar på ett bra sätt?
Medarbetaren
Chefen

 JAG OCH MINA MEDARBETARE

Exempel på frågor att skriva om:

 • Hur skapar jag goda relationer med mina elever och skapar trivsel, trygghet och studiero i mina elevgrupper? Ge exempel
 • Hur samspelar jag och mina kollegor? Ge exempel
 • Hur samspelar jag och min chef?
 • Hur samspelar jag med elevernas vårdnadshavare?
 • Vad kan jag bli bättre på i mötet med de jag finns till förr?
Medarbetaren
Chefen

3. JAG OCH MIN UTVECKLING

Exempel på frågor att skriva om:

 • Hur tänker jag kring min yrkesmässiga utveckling?
 • Upplever jag att jag kan påverka hur jag utför mitt arbete?
 • Vilka är mina utvecklingsområden i förhållande till mitt uppdrag och verksamhetens mål?
 • Vad ger mig mest energi i arbetet? Hur skapar jag förutsättningar för att få energi?
 • Vad får mig att tappa energi eller motivation? Hur gör jag för att förhindra det?
 • Vilket stöd behöver jag?

 

Medarbetaren
Chefen

MIN UTVECKLINGSPLAN

 • Mina utvecklingsområden ska bidra till verksamhetens framgång.
 • Vilka utvecklingsinsatser och vilket stöd behöver jag i mitt uppdrag?
 • Vilka mål har jag för det kommande året?

  Fyll i medarbetarplanen efter de överenskommelser som togs under medarbetarsamtalet.
  Har du flera mål? Skapa en "överenskommelse" per mål.
  I "överenskommelsens titel" skriver du ditt utvecklingsområde.
Uppföljning inför lönesamtal Utvärdera ditt arbete som du beskrev under medarbetarsamtalet. Se dina beskrivningar under varje flik: - Verksamhetsmål 1 - Verksamhetsmål 2 - Jag och uppdraget - Jag och mina medarbetare - Jag och min utveckling
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: