Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

von Bahrs skola - Elevledda utvecklingssamtal åk 7-8 Ht-20

Skapad 2020-10-14 11:29 av Linda Adeland
Grundskola 14 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min lärare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Till samtalet har jag förberett en dagordning:

 

Dagordning - elevlett utvecklingssamtal Ht-2020

 

   1. Hälsa din/dina föräldrar välkomna till utvecklingssamtalet och berätta för dem hur du tänker lägga upp samtalet.

 

   2. Gå in under fliken "Social utveckling" och gå igenom de frågor du besvarat.

 

   3. Gå igenom dina betyg från vt 2020 - årskurs 6 eller 7.

 

   4. Sätt upp 2-3 mål för terminen som du skriver in under fliken "Mål och strategier"

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Lgr 11 kapitel 2 Skola och hem (information om elevens trivsel)
Lgr 11 kapitel 2 Normer och värden
Lgr 11 kapitel 2 Elevernas ansvar och inflytande
Lgr 11 kapitel 2 Bedömning och betyg

Känsliga personuppgifter enligt PuL (Personuppgiftslagen) är bl.a. uppgift som rör hälsa och sexualliv eller avslöjar etniskt ursprung, religiös övertygelse och politisk åsikt. Personuppgifter som kan betraktas vara integritetskänsliga är t.ex. beskrivningar eller värderingar av elevens personliga egenskaper. Unikum innehåller fritextfält (rutor där man kan skriva fritt). I fritextfälten ska man inte skriva känsliga uppgifter, och det ska inte innehålla beskrivningar eller värderingar av en individs personliga egenskaper. Kränkande uttalanden är inte tillåtna. Detta gäller för alla användare som skriver i verktyget Unikum.

 

Mål och strategier

Var är vi och vart ska vi?

Under fliken Överenskommelser finns de utvecklingsområden som är viktigast för mig.

De utvecklingsområden jag väljer att fokusera på utgår utifrån mina lärares kommentarer och vad jag själv vill förbättra.

Mina utvecklingsområden påverkar mitt fortsatta skolarbete.

Vid varje utvecklingssamtal utvärderar vi arbetet med mina utvecklingsområden.

Hur gör vi? Vilka är våra överenskommelser utifrån målen?
Hur gick det? Har jag nått mina mål?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: