Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dahlander kunskapscentrums mall för utvecklande samtal

Skapad 2020-10-14 12:45 av Lena Karlsson
Samlad dokumentation om dina mål för framtiden och din utveckling mot detta.
Gymnasieskola 15 - 20
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Under flikarna finns din samlade studiegång hos oss på Dahlander.

Under flikarna kommer din studieplan att finnas (under fliken elevprofil), dina mål, styrkor och utvecklingsområden som vi arbetar med under hela din studiegång. Här finns också utvecklingssamtalen - vad som tas upp, hur det går med dina studier och socialt.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

På samtalet kommer vi att prata om:

 • Dina styrkor, dina intressen och framgångsfaktorer
 • Din motivation och vad som driver dig framåt
 • Dina förväntningar på IM och tankar kring din studieplan
 • Övrig information som är viktig för oss att ha kännedom om
Allmän information:
Styrkor och intressen:
Förväntningar och framtiden:
Tankar kring din studieplan:
Övrig information/viktigt att veta:
Namn
Kommentar…

 

 

Nyanländ i svensk skola Det är viktigt att ange vilken dag en nyanländ elev börjat i den svenska skolan. eftersom den tid på fyra år som en elev är nyanländ räknas från det datumet. När det finns ett skolspråk som är starkare än modersmålet - sk. studiehandledningsspråk, ska studiehandledningen hållas på detta språk. Observera att det för vissa elever efter en tid kan vara svenska som blir starkaste skolspråket. Bifoga kartläggningsmaterialet längst ned på sidan. Om du har kommit till Sverige efter 2015 skall du vara kartlagd med hjälp av skolverkets kartläggningsmaterial. Dessa har vi samlat här.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Modesmål och studiehandledningsspråk För bästa möjliga kvalité på studiehandledning är det viktigt att det finns ett samarbete mellan ämneslärare, som är ansvarig för undervisningen, och studiehandledare. Det går bra att skriva fler ämnen i samma. Genom att numrera är det enkelt att följa ämnets antal timmar, syfte och ansvarig
Namn
Kommentar…

Dahlander kunskapscentrums elevprofil:

 • din kompetens och dina förmågor,
 • dina utvecklingsområden,
 • dina kortsiktiga och långsiktiga mål.
 • Din studieplan från Procapita

 

Din elevprofil behöver du hålla uppdaterad och du jobbar med den tillsammans med din mentor.

 

Självbild:
Energigivande faktorer:
Utvecklingsområden:
Närvaro:
Långsiktiga och kortsiktiga mål:

På utvecklingssamtalet kommer vi att prata om:

 • Dina studier
 • Din närvaro
 • Trivsel
 • Din studieplan
 • Kortsiktiga och långsiktiga mål
 • Övrigt
Allmänt:
Förhållningssätt:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Målsättning: Här ses även din studieplan över.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Övrigt:

På utvecklingssamtalet kommer vi att prata om:

 • Utvärdera förgående utvecklingssamtal
 • Dina studier
 • Din närvaro
 • Trivsel
 • Din studieplan
 • Kortsiktiga och långsiktiga mål
 • Övrigt
Allmänt:
Utvärdering av förgående utvecklingssamtal: Här går vi igenom vad som sades under det förra utvecklingssamtalet och utvärderar vad som har gått bra och vad vi behöver arbeta vidare med.
Förhållningssätt:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Målsättning: Här ses även din studieplan över.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Övrigt:
Namn
Kommentar…

På utvecklingssamtalet kommer vi att prata om:

 • Utvärdera förgående utvecklingssamtal
 • Dina studier
 • Din närvaro
 • Trivsel
 • Din studieplan
 • Kortsiktiga och långsiktiga mål
 • Övrigt
Allmänt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Målsättning
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

På utvecklingssamtalet kommer vi att prata om:

 • Dina studier
 • Din närvaro
 • Trivsel
 • Din studieplan
 • Kortsiktiga och långsiktiga mål
 • Övrigt
Allmänt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Målsättning
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Feedback till Dahlander kunskapscentrum Här får du chansen att berätta för oss hur din tid på Dahlander har varit. Det som har varit roligt, intressant, svårt, jobbigt osv. Du väljer själv vad du vill dela med dig av.

Överenskommen handlingsplan

 

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för eleven att nå. Planen upprättas i samråd med mentor. Planen utvärderas under nästkommande utvecklingssamtal.

Vem gör vad?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering:
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: