Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Södermalms Mall för uppföljningssamtal av introduktion 2020/2021

Skapad 2020-10-14 04:06 av Sofia Woo-Youn Betinakis
Gemensam mall som alla kommunala förskolor på Södermalm använder för att följa upp introduktionen av nya barn.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

För att följa upp introduktionen och hur barnet trivs på förskolan har personalen i arbetslaget ett uppföljningssamtal med vårdnadshavarna efter ca 1 månad.

Vårdnadshavarna förbereder sig genom att gå igenom de olika frågeställningarna och har möjlighet att skriva in sina anteckningar.

Arbetslaget förbereder sig på motsvarade sätt genom att gå igenom sina frågor.

Vårdnadshavarnas och arbetslagets anteckningar syns för båda parter.

 

 

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Syftet med uppföljningssamtalet är få en gemensam bild av hur barnet trivs på förskolan utifrån både vårdnadshavarnas och pedagogernas perspektiv. Samtalet tar ca 30 minuter.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

 

 

 

Frågor till vårdnadshavarna
Frågor till pedagogerna

En språklig domän definieras som användningsområde av språk, t.ex. förskolan, hemmet eller fritiden. Det innebär att man anpassar sitt språk efter situation och mottagare. För flerspråkiga personer kan det även innebära att man väljer mellan sina olika språk beroende på situation och mottagare.

Syfte med att kartlägga barnets språkanvändning:

  • Öka kunskap och medvetenhet hos både vårdnadshavare och pedagoger kring barnets språksituation och språkutveckling.
  • Synliggöra var, när och med vem barnet använder sina olika språk.
  • Att fånga upp tankar, reflektioner och önskemål kring barnets språkutveckling tillsammans med vårdnadshavare.
  • Över tid se hur barnets språkanvändning förändras
  • Inventera vilka resurser som finns kring barnet när det gäller både modersmål och andraspråket.

 

 

 

 

Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: