Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Kopperskolan 20/21

Skapad 2020-10-15 13:31 av Yvonne G. Algeröd
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Kopperskolan står för Trygghet, Delaktighet och Arbetsglädje.

Alla på Kopperskolan känner sig stolta och trygga i att få vara en del av verksamheten.
Vi ser och bekräftar varandra och har tydliga regler och rutiner.
Vi delar med oss av erfarenheter, kunskaper och idéer för att ta till vara på allas positiva energi.
Både elever och personal trivs på Kopperskolan och känner glädje och stolthet över vår skola.

Mitt uppdrag

Medarbetare på Kopperskolan

är förtrogen med och följer de kommunala och nationella styrdokumenten,

sätter barnet/eleven i centrum,

är lyhörd och har inlevelseförmåga, kommunicerar, tar ansvar och skapar ett gott arbetsklimat,

ansvarar för planering och genomförandet av den pedagogiska verksamheten,

dokumenterar, följer upp och utvärderar,

håller sig informerad om senaste forskningsrön,

medverkar i skolans utveckling och

tar ansvar för den personliga kompetensutvecklingen.


Ledorden för arbetet i kommunen är

Helhetssyn - Öppenhet - Delaktighet

Uppdrag

Kopperskolan står för Trygghet, Delaktighet och Arbetsglädje.

Alla på Kopperskolan känner sig stolta och trygga i att få vara en del av verksamheten.
Vi ser och bekräftar varandra och har tydliga regler och rutiner.
Vi delar med oss av erfarenheter, kunskaper och idéer för att ta till vara på allas positiva energi.
Både elever och personal trivs på Kopperskolan och känner glädje och stolthet över vår skola.

Medarbetarsamtal

Arbetssituation
Utvecklingsområden
Medarbetarsamtal
Hur ser du på din prestation utifrån dessa områden:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: