Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Kattegattgymnasiet IM

Skapad 2020-10-16 03:50 av Fredrik Larvall
Samtalsmall för introduktionsprogrammet på Kg.
Gymnasieskola 15 - 19
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling.

Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • studieplan och närvaro

  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått

  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden samt hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här kan du som elev eller dina vårdnadshavare reflektera inför utvecklingssamtalet.

Under samtalet används denna sida för att föra anteckningar.

Föregående samtal
Studieplan och närvaro
Studieresultat och framåtsyftande blick
Vårdnadshaveraren

 Överenskommen handlingsplan

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för eleven att nå. Planen upprättas i samråd med handledaren.  Planen utvärderas när vi har nästa utvecklingssamtal.

Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: