Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ede skolas samtalsmall

Skapad 2020-10-20 08:48 av Emma Nyberg
Ede skolas samtalsmall åk 6-9
Grundskola 12 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Var är jag?

Inför utvecklingssamtalet gör lärare en bedömning i respektive ämne som redovisas under Kunskaper. Där har lärare möjlighet att skriva en kommentar till bedömningen och förslag till vad eleven kan utveckla vidare i ämnet.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje läsår ska skolan erbjuda utvecklingssamtal där elev, vårdnadshavare och mentor deltar. Samtalet handlar om elevens kunskapsutveckling. Samtalet består av följande delar: 

Var är jag? - mentor går igenom lärarnas bedömningar under Kunskaper och Elevfrågorna.

Vart ska jag? - Nu ska eleven, vårdnadshavaren och läraren gemensamt ta fram förslag på utvecklingsområden med utgångspunkt i läroplanen. Det är viktigt att skapa delaktighet och inflytande för eleven och vårdnadshavaren.

Hur gör jag? - Här tydliggör läraren vilket ansvar skolan ska ta enligt läroplanen och vilket ansvar eleven och vårdnadshavaren kan ta för att eleven ska nå de uppsatta målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Ede skolas värdegrund

V - Värdefull        Alla är lika värda och förtjänar att bli sedda

A - Ansvar           Alla tar ansvar för att göra skolan så givande som möjligt så att alla kan utvecklas efter sin förmåga

R - Respekt         Vi lyssnar på varandra och använder ett vårdat språk. Vi respekterar varandras olikheter och bemöter varandra på ett hänsynsfullt sätt

M - Miljö              Vi är rädda om våra egna och andras saker och vi tar ansvar för att det är snyggt i gemensamma utrymmen

T - Trivsel            Alla ska trivas i skolan och det är allas ansvar

 

Värdefull
Ansvar
Respekt
Miljö
Trivsel
Övrigt

Den framåtsyftande planeringen.

Här dokumenteras överenskommelsen mellan eleven, vårdnadshavaren och läraren så att eleven kan förstå vad som krävs för att komma till nästa utvecklingssteg. Överenskommelsen utgår från lärarens redovisning av skolans insatser och elevens, vårdnadshavarens och lärarens samtal om elevens styrkor, såväl ämnesspecifika som andra styrkor t.ex. motivation, vilja och intressen samt uttrycker positiva förväntningar på eleven. Under rubrikerna Skolan ska…, Eleven kan…, Vårdnadshavaren kan… dokumenterar läraren det som överenskommits och gemensamma beslut.

 

Var är jag? Beskriv nuläget! Hur går det för dig i skolan? Vad är det som går BRA i skolan? Vad är det som går MINDRE BRA? Ex. trivsel, ämnen, lärare, lektioner, motivation etc.
Vart ska jag? Vad vill jag ska hända? Formulera ett tydligt mål som är lätt att följa upp. Det kan t.ex. vara att få ett högre betyg eller att ta hem uppgifter att träna på. Vad förväntar jag mig att målet ska leda till? VAD VILL JAG BLI BÄTTRE PÅ?
Hur gör jag? Hur ska jag göra för att uppnå mitt/mina mål? Hur kan jag ta reda på om målen uppfylls? Viktigt att man reflekterar och dokumenterar vilka svårigheter och framgångar man har under arbetets gång. Vad går bra? Vad går mindre bra? Vilken hjälp behöver jag från lärare/vårdnadshavare/mentor?
Hur blev det?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Övrigt som är viktigt att ta upp?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: