Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mjölby gymnasium - Kungshögaskolans introduktionsprogram

Skapad 2020-10-20 10:09 av Malin Limber
Samtalsmall för gymnasiet med frågor för elevens egna reflektion.
Gymnasieskola 15 - 20
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Utvecklingssamtalet tar upp den samlade informationen om min kunskapsutveckling och min studiesituation

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Egen reflektion

 Här skriver du en reflektion över din studiesituation.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 Överenskommen handlingsplan

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för eleven att nå. Planen upprättas i samråd med handledaren.  Planen utvärderas när vi har nästa utvecklingssamtal.

Utvärdering
Namn
Kommentar…
Extra anpassningar Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt kartläggningsmaterial eller ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt prov eller uppgifter från lärare, övrig eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Stödet ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet, om det inte är uppenbart obehövligt. Lag (2018:1098).
Extra anpassningar
Uppföljning och utvärdering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: