Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolningssamtal förskolan Blåklinten 2020

Skapad 2020-10-20 10:48 av Lovisa Jerlebrink
Här förbereder förskolan och hemmet sig inför utvecklingssamtalen.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

I skolområde LTÖ erbjuder vi ett utvecklingssamtal per läsår. Vid behov kan förskola eller hem önska ytterligare samtal.

För att utvecklingssamtalet ska bli en givande dialog mellan föräldrar och pedagog är det viktigt att alla parter är väl förberedda.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Vi ser fram emot att samtala om hur vi gemensamt ska gå till väga under inskolningsperioden.

Vår ambition är att utveckla ett förtroendefullt och nära samarbete med er så att vi kan utgöra ett komplement för barnets utveckling och lärande.

Era funderingar tillsammans med pedagogernas underlag utgör ett stöd för samtalet.

 

Nytt avsnitt

Inför utvecklingssamtalet

För att utvecklingssamtalet ska bli en givande dialog mellan föräldrar och pedagog är det viktigt att alla parter är väl förberedda.

Tänk igenom och kommentera frågorna nedan inför samtalet. Gör gärna det tillsammans med barnet om det är möjligt.

Om detta är ert sista utvecklingssamtal på förskolan så svara även på den sista frågan nedan. Denna fråga är endast avsedd för dem som har barn som ska sluta på förskolan.

Inför utvecklingssamtalet

Under ett inskolningssamtalet har vi kommit fram till:

Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: