Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flintstenens utvecklingssamtal 20/21

Skapad 2020-10-20 13:03 av Sanne Karlsson
Denna mall ligger som en grund till samtalet på Getinge, Kvibille och Slättåkras förskolor
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Vi välkomnar er till utvecklingssamtal, som med anledning av covid19 kommer att ske digitalt via Unikum.

Vi bjuder in till utvecklingssamtal regelbundet, minst en gång per år. Samtalet handlar om ert barns utveckling och lärande samt trivsel i och utanför förskolan.

 

  • Klicka på fliken "vårdnadshavare" för att gå vidare till frågeformuläret som ni ska fylla i. 
  • Under fliken "förskolan" har pedagogerna skrivit exempel på ditt barns utveckling och lärande där vi pedagoger utgår från fyra avsnitt i vår läroplan, Lpfö 18. 
  • Under fliken "framåt" kan ni vårdnadshavare formulera mål som ni önskar att vi pedagoger arbetar vidare med. 

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet handlar om ert barns utveckling, lärande och trivsel både i och utanför förskolan. Utvecklingssamtalet påverkar hur vi lägger upp undervisningen och arbetet på förskolan. Vi ser gärna att ni förbereder er inför samtalet genom att besvara frågorna nedan.

 

 

Trivsel, utveckling och lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förskollärare ansvarar för utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande. Pedagogerna förbereder samtalet gemensamt. Inför samtalet visar vi här dokumentation som är exempel på hur ditt barn utvecklat normer och värden, olika förmågor, fått inflytande och ta ansvar.

Lpfö 18 2.1 - Normer och värden
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.
Lpfö 18 2.2 - Omsorg, utveckling och lärande Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för.
Lpfö 18 2.3 - Barns delaktighet och inflytande Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande.
Lpfö 18 2.4 - Förskola och Hem För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Fyll gärna i era svar i frågeformuläret (finns under fliken vårdnadshavare). Vi använder oss utav unikum där ni får ta större del av vad som sker i verksamheten. Med unikum och öppen kommunikation i hallen/avdelning vid hämtning och lämning, samt sms/telefonkontakt så hoppas vi pedagoger att ni vårdnadshavare känner att ni har inblick i vår vardag och era barns trivsel på förskolan.

Syftet med planen är:

  • Att utifrån barnets erfarenheter, intressen, behov och åsikter beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. Länk till Lpfö 18
  • Att efter samtal mellan pedagoger och föräldrar och eventuellt barn, formulera aktuella utvecklingsområden utifrån läroplanen
  • Att komma överens om hur pedagoger och föräldrar kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden
  • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal
Så här arbetar vi vidare med barnets utveckling och lärande Ni vårdnadshavare kan här nedan skriva in mål som ni vill att vi pedagoger arbetar med/vidare med. Mål kan skrivas under en eller flera områden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: