Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Tollarps skola åk F-3

Skapad 2020-10-20 05:36 av Katarina Bengtsson
Grundskola 6 - 9
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje läsår har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och mitt lärande. 

Vi:

  • samtalar om "Min sociala utveckling"
  • pratar om vad jag lärt mig under terminen, vad nästa steg är för mig och hur jag kan gå vidare i mitt lärande.
  • utvärderar hur arbete med överenskommelser från förra samtalet har gått. 
  • ringar in mina nuvarande viktigaste utvecklingsområden och gör en framåtsyftande plan över dem.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Elevens utveckling handlar inte bara om kunskapsutveckling i de enskilda ämnena utan även om utvecklingen av de mål som anges i läroplanens andra del. Dit hör avsnitten om Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skolan och omvärlden samt Bedömning och betyg. Vill du läsa mer om just detta finner du det här.

Här följer frågor som eleven besvarar i skolan inför samtalet och fält för elev, vårdnadshavare och skola att fylla i om det är något speciellt som önskas lyfta vid samtalet.

Normer och värden
Kunskaper
Elevernas ansvar och inflytande
Bedömning
Kommentarer Kommentar till ovanstående och övriga synpunkter:
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Inför samtalet
Anteckningar under samtalet:
Bifoga

Min framåtsyftande plan med överenskommelser

Här formulerar elev, pedagog och vårdnadshavare tillsammans individuella mål för barnet. Överenskommelsen ska beskriva skolans ansvar för att ge stöd och stimulans för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

Hur gick det med målet från förra samtalet?/Vad har utvecklats?/Hur har du arbetat för att nå målet?
Vad ska utvecklas?/Vilka är mina nya mål?
Hur ska jag göra för att nå målen?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: