Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slättåkra förskola medarbetarsamtal ht -20

Skapad 2020-10-22 09:30 av Rose-Marie Gustavsson Nielsen
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till ditt Medarbetarsamtal ht-20

Vi arbetar med medarbetarsamtalen här i Unikum. Våra förberedelser, tidsöverenskommelser osv sköts här på ett och samma ställe.

Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet"  med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena minst tre dagar innan samtalet.

Hjärtligt välkommen!

 

Allmän information om medarbetarsamtalet:

Medarbetarsamtalet är ett strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och mig som chef.

I samtalet kommer vi att ha fokus på de flikar som du hittar här i mallen: Prioriterade målområden, Lönekriterier, Hälsa och arbetsmiljö samt Personliga mål

Du arbetar dig igenom flikarna innan vårt samtal. under fliken Personliga mål kan du komplettera även under, alternativt efter vårt samtal

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

Prioriterade utvecklingsområden

Läsåret 2020-2021  har vi fokus på nedanstående utvecklingsområden i vårt medarbetarsamtal.

1. Utveckla vår utemiljö och undervisning utomhus.

2. Eget prioriterat utvecklingsområde

    "Färg och skapande"

3. Utveckla vårt normkritiska förhållningssätt  (Kvar från förra året)

 

 

Här nedanför skriver du ner dina reflektioner kring hur du kan bidra i arbetet med  utvecklingsområde 1-3 .

Vi kommer att använda dina tankar som underlag i vårt medarbetarsamtal

1. Utveckla vår utemiljö och undervisning utomhus.
2. Färg och skapande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
3.Utveckla vårt normkritiska förhållningssätt

Nedan ser du Buf:s lönekriterier. De kommer att ligga till grund för en del av vårt återkopplingssamtal våren 2021.

Reflektera genom att sätta dig själv i relation till kriterierna. Dokumentera nedan.

Samverkan

Jag utmanar och låter mig utmanas i mitt yrkesutövande av såväl kollegor som av andra

Jag har ett nära samarbete med kollegor, föräldrar och andra yrkesgrupper

Jag bidrar aktivt vid möten

Reflektera kring ovanstående kriterier utifrån dig själv, dokumentera nedan

Utveckling

Jag bedömer vilken effekt olika insatser har haft och anpassar det fortsatta arbetet därefter

Jag tillägnar mig forsknings- och utvecklingsarbeten

Jag reflekterar systematiskt över mitt arbete, enskilt och tillsammans med andra, samt bedömer mitt eget och verksamhetens behov av kompetensutveckling

Mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor

Jag anpassar verksamheten till barn och vårdnadshavare i överensstämmelse med styrdokumenten

Jag har höga förväntningar på X utveckling

Jag kommunicerar vilka kunskaper X ska utveckla och hur dessa ska visas, vad som ligger till grund för bedömning samt hur verksamheten ska genomföras

Ledarskap/Medarbetarskap

Jag leder och organiserar arbetet för en god lärandemiljö

Jag visar förståelse för och värdet av mångfald och verkar för en jämställd miljö

Jag skapar relationer och ömsesidig respekt

Jag är professionell i mitt bemötande

 

Hälsa och arbetsmiljö:

 
Hur du mår har betydelse för ditt arbete och vice versa så det är viktigt att jag som chef har en bild av hur det ser ut för dig och vad som skulle kunna göra skillnad i din vardag på arbetet.

Jag önskar att du ger en bild av ditt nuläge samt beskriver eventuella förändringar/åtgärder som du ser skulle förbättra din arbetsmiljö.

Här finns även en ruta där du kan skriva i om det är något övrigt du önskar ta upp på med din chef, - vad som helst.

Medarbetarmål 2020-2021:

Du skriver ditt/dina personliga mål utifrån prioriterade utvecklingsområden.

Beskriv så konkret du kan vad du vill uppnå - förväntad effekt samt vad du ska göra för att nå dit.

(Möjligt att du redan har underlag till ditt mål i det du skrivit in under fliken Prioriterade målområden)

Ju konkretare du kan beskriva desto större möjlighet kommer du ha att nå ditt mål. Du kommer också att ha ett bättre underlag vid vår uppföljning av ditt arbete vid vårt återkopplingssamtal våren 2021.

 

Reflektioner
Utvärdering Utvärderas inför återkopplingssamtal våren 2021
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: