Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal, Äsperödsskolan läsår 20/21

Skapad 2020-10-22 10:42 av Mikaela Nilsson
Medarbetarsamtalsmall
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Bästa medarbetare 

Detta är ett samtal då vi har eleverna, lärandet och dig som pedagog i fokus.

Skriv lite kortfattat om dina tankar och reflektioner så har vi det att utgå från vid samtalet.

Varmt välkommen!

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Äsperödsskolans utvecklingsarbete Reflektera över hur du arbetar med dessa i ditt vardagliga arbete. Vad fungerar väl och vad är utmanande… Uppdrag och utveckling inom ledarskapet / trygghet och studiero
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppföljning av förra samtalet
Namn
Kommentar…
Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Hälsodialog
Namn
Kommentar…
Medarbetarskap Reflektera kring ditt medarbetarskap, din delaktighet och ditt engagemang.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Rektor/Chef
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Individuell utvecklingsplan, Individuella mål och förväntat resultat.

 Vad behöver jag utveckla och förstärka? Hur gör jag det?

 Önskad inriktning på längre sikt? Vad behöver göras?

 

Överenskommelse
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: