Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal EHT personal, Pilevallskolan 2020

Skapad 2020-10-22 11:32 av Annica Liersch
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

Inför samtalet ska du som medarbetare svara på frågor under följande rubriker:

 • Återblick
 • Arbetssituation/arbetsmiljö -kopplat till ÖRA
 • Trivsel och ansvar
 • Samarbete/relationer
 • Prioriterade Mål och SKA-arbete
 • Hur dokumenterar, planerar, genomför och utvärderar du undervisning och lärande kopplat till Dokumentation av elevers lärande?
 • Kompetensutveckling
 • Medarbetaransvar och kollegialt lärande
 • Utvecklingsplan


Era reflektioner och svar ska finnas på UNIKUM senast två dagar innan bokat medarbetarsamtal. 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Den här delen handlar om ditt lärande sedan förra samtalet - vad tar du med dig från det som hänt?

Återblick

Medarbetarpolicy: ÖRA- öppenhet, respekt och ansvar

Genom att utgå från kommunens värdegrund Ö.R.A. Öppenhet, Respekt, Ansvar, tydliggörs vad som förväntas av dig som medarbetare,

i relation till arbetskollegor såväl som till dem vi arbetar för: våra medborgare.

 

Nytt avsnitt

 

 

Mål

Den här delen handlar om dina kompetenser, nutida och framtida, samt önskvärd utveckling.

Nytt avsnitt

Bildningsförvaltningens prioriterade mål:

Högre måluppfyllelse och förbättrade studieresultat

Bättre hälsa samt ökad trygghet och studiero i förskola och skola

Samverkan förskola, skola och näringsliv

Digital transformation i förskolan och skolan

Mina mål Överenskommelse:
Nytt avsnitt
Nytt avsnitt

Mål i ditt arbete du vill uppnå under det närmsta året. Minst ett mål ska vara kopplat till verksamhetens prioriterade mål/område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: