Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetardialog Storvretaskolan läsåret 2020-2021

Skapad 2020-10-22 11:46 av Sara Matilda Presthus
Uppsala kommun Individuell medarbetardialog på Storvretaskolan.
Medarbetarsamtal 20 - 70 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till din individuella medarbetardialog!

Samtalsmallen består av olika flikar och du förbereder dig genom att arbeta med följande:

  • Individuella mål

Inför medarbetardialogen förbereder du tre individuella mål med kopplade handlingar. Målen formuleras i dialog och dokumenteras under samtalet. Under vårterminen dokumenterar du vilken effekt dina handlingar fått kopplat till varje enskilt mål.

  • Arbetssituation

Inför medarbetardialogen besvarar du frågorna.

 

Jag ser fram emot att träffa dig!

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Individuella mål

Här sammanfattas dina prioriterade mål och handlingar som är kopplade till målen. 

Du ska också tänka till hur du följer upp effekten av dessa och hur du kan visa effekten för din chef.

Dina prioriterade mål utgår från din analys och skolans övergripande målbild. 

Vid planering av uppföljning av effekten av de planerade åtgärderna kan de ibland vara klokt att lägga in avstämningar under resans gång. 

 

 

Formulera MÅL, HANDLING och UPPFÖLJNING AV EFFEKT
Arbetssituation och medskapande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: