Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal på Stordammen F-9 för Kurator, Logoped och SkolsköterskaHt 20/Vt 21

Skapad 2020-10-22 14:57 av Jeannette Sångefjord
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 20 - 69 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal på Stordammen

 • Under höstterminen träffas medarbetare och rektor för att samtala om arbetet och sätta upp individuella mål för läsåret. 
 
 • I början av vårterminen träffas vi och diskuterar din prestation i relation till målen och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp. (bedömningsstöd i form av en matris eller avprickningspunkter, olika för olika yrkesgrupper).

 • Innan årets lön sätts träffas vi igen för ett kort samtal. Under samtalet knyts lön ihop med prestation.

 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förberedelser inför medarbetarsamtal

Som medarbetare ska du känna till de väsentliga dokumenten för skolans verksamhet.

 • Verksamhetsplan (innevarande läsår)
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling.
 • Elevhälsoplan.

Arbetssituation

Medarbetarsamtalet innehåller reflektioner kring din arbetssituation ur tre aspekter; uppdrag, hälsa och medarbetarskap. Skriv några korta kommentarer kring dessa tre områden här nedan. Du väljer själv vad du vill ta upp utifrån vad du tycker är viktigt att diskutera och vad du vill dela med dig av. Har du någon bisyssla markerar du även detta. 

Målkort

Som en del av din förberedelse ska du även fylla i förslag på mål, aktiviteter/handlingar och uppföljningsmetod i ditt målkort. Tänk också på på hur våra gemensamma förbättringsområden (VP) kan synas i ditt målkort, samt om det finns viktiga förbättringsområden kopplat just till dina elevgrupper. Målkortet hittar du i nästa flik.

Arbetssituation
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Målkort för Kurator, Logoped och Skolsköterska

Detta är ditt individuella målkort

Här finns ditt målkort för det kommande läsåret. I målkortet ska du ange hur du under läsåret kommer arbeta för att bidra till verksamhetens utveckling och måluppfyllelse för hela skolan.

Målkortet utgår från Centrala elevhälsans riktlinjer för din verksamhet samt skolans verksamhetsplan, de prioriterade målen och lönekriterierna (stöd för bedömning av prestation). I uppdraget ingår även att ha kunskap om och följa skolans elevhälsoplan och planen mot diskriminering och kränkande behandling.

 

 Skriv ett mål där du formulerar hur du under läsåret ska utveckla ditt arbete med att 

 • initiera och delta i hälsofrämjande insatser i syfte att förbättra verksamheten
 • arbeta aktivt för att förebygga och identifiera hinder för elevs kunskapsutveckling.
 • bidra till arbete som syftar till en trygg och hälsofrämjande arbetsmiljö på skolan. 
 1. Fokusera på två-tre av mål. Dessa mål diskuterar vi under medarbetarsamtalet.
 2. Börja själv med att skriva en grund på denna sida. Detta utvecklas vidare under

         samtalet och behöver inte vara helt färdigt innan vi ses. 

 1. Du gör en sida för varje mål, skriv ett mål i taget under "överenskommelsens titel"
 2. Målen utvärderas och klarmarkeras/sparas av dig.

 

Målen ska vara utvärderingsbara senast vid läsårets slut och fundera på hur du utvärderar och följer upp målen. 

Målformulering - Vad ska förbättras eller uppnås utifrån ditt senaste målkort? Beskriv hur det ser ut när du nått ditt mål. Beskriv hur du tänker jobba för att nå målet och vilka resurser du behöver se till att du har (t.ex. kompetensutveckling, litteratur, utrymme, kollegialt stöd). Planera hur du ska göra för att följa upp att du nått ditt mål.
Utvärdering - hur har du lyckats med ditt mål?

Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal

Förbered detta utvärderande samtal genom att fylla i självskattningen. Den har du fått kopplad till dig här i unikum. Du markerar i vilken nivå du anser att du presterar (detta läsår) i de olika aspekterna. 

Här nedan har du ytterligare möjlighet att kommentera och motivera dina markeringar i matrisen. Har du kryssat mycket bra eller excellent ska du alltid motivera detta mer än med markeringen i matrisen. Kom ihåg att t.ex. systematisk utveckling av lärarens arbetsmetod är ett grundkrav enligt skollagen.

Titta på Uppsala kommuns dokument om lönekriterier för din yrkesgrupp. Det är utifrån dessa kriterier din insats skall bedömas och som sedan resulterar i en lön utifrån arbetsvärderingen i den box du tillhör.

Analys utifrån lönematrisen/lönekriterierna Vad vill du framhålla i förhållande till de olika aspekterna i matrisen/kriterierna? Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbetet? Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram? Du kan gärna visa exempel.
Namn
Kommentar…
Utifrån lönekriterier - vad är din sammanfattade bedömning av din egen prestation?
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: