Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Haverdalsbyskola & Kvibilleskolan Medarbetarsamtal

Skapad 2020-10-23 14:51 av Åsa Karlsson
Medarbetarsamtal för lärare Haverdalsbyskola & Kvibilleskolan
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Välkommen till ditt Medarbetarsamtal!

Dina förberedelser sker här genom att du går igenom underlaget och gör anteckningar under de olika flikarna. Varje medarbetare har ett eget underlag och det är bara du och din chef som har tillgång till dokumentet.

Klicka på de olika flikarna under rubriken "förberedelser inför samtalet"  med områden vi kommer att tala om. Förbered dig genom att skriva dina tankar under de olika områdena senast fyra dagar innan samtalet.

När du är klar, klickar du på ”Förberedelse klar” och jag som chef kan då börja förbereda mig. Har du inte klickat på ”Förberedelse klar” fyra arbetsdagar före vårt samtal kommer jag att göra det och detta innebär att dokumentet blir låst för dig.

Allmänt om medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal är ett individuellt och strukturerat samtal mellan dig som medarbetare och mig som rektor. Samtalet är i huvudsak framåtsyftande, men ser även tillbaka på det år som varit. Målet med samtalet är att tydliggöra de medarbetarmål och utvecklingsbehov du har för att nå verksamhetsmålen. Medarbetarsamtalet ska även ha en koppling till det årliga lönesamtalet.

Syftet med samtalet är bland annat att du ska sätta mål för dig själv kopplat till din undervisning eller ditt ledarskap samt diskutera hur du på bästa sätt kan bidra för att verksamhetens gemensamma mål ska uppnås. För att du ska kunna göra ett bra jobb är det viktigt att vi samtalar om ditt uppdrag, dina arbetsuppgifter och din arbetssituation. Du får därigenom möjlighet att förmedla dina tankar om verksamheten och bidra med idéer och förslag till förbättringar.

Jag beräknar vårt samtal till ca 45 minuter.

Hjärtligt välkommen!

Anders

Tillbakablick
Undervisning
Ledarskap och relationer
Samverkan
Hälsa och arbetsmiljö
Övrigt

Här beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål.

Långsiktigt mål
Mitt/mina medarbetarmål Det här ska jag fokusera på att åstadkomma det närmsta året.
Min utvecklingsplan (tänk på såväl kunskap som beteende)
Utvärdering

Utvärderas inför nästa medarbetarsamtal.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: