Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Serresjöskolan och Östra skolan 2020

Skapad 2020-10-26 08:31 av Anna Karin Mårtensson
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

Inför samtalet ska du som medarbetare svara på frågor under följande rubriker:

 • Återblick
 • Arbetssituation/arbetsmiljö -kopplat till ÖRA
 • Trivsel och ansvar
 • Samarbete/relationer
 • Arbetsbelastning och stress
 • Prioriterade Mål och SKA-arbete
 • Hur dokumenterar, planerar, genomför och utvärderar du undervisning och lärande kopplat till Dokumentation av elevens lärande i Trelleborgs grundskolor?(Gäller endast lärare)
 • Kompetensutveckling
 • Medarbetaransvar och kollegialt lärande
 • Utvecklingsplan


Dina reflektioner och svar ska finnas på UNIKUM senast två arbetsdagar innan bokat medarbetarsamtal. 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Den här delen handlar om ditt lärande sedan förra samtalet - vad tar du med dig från det som hänt?

Återblick

Medarbetarpolicy- ÖRA (öppenhet, respekt och ansvar)

Genom att utgå från kommunens värdegrund Ö.R.A. Öppenhet, Respekt, Ansvar, tydliggörs vad som förväntas av dig som medarbetare,

i relation till arbetskollegor såväl som till dem vi arbetar för: våra medborgare.

 

Nytt avsnitt

 

 

Mål

Den här delen handlar om dina kompetenser, nutida och framtida, samt önskvärd utveckling.

Nytt avsnitt

I Hållbart lärarliv beskrivs olika typer av stressorer:

-livsförändringar

-familjeförhållanden

-vardagshändelser

-arbetsbelastning och resurser

-krav i arbetet

-egenkontroll, inflytande och kompetensutveckling

-ledningsklimat

-uppskattning och belöning

-fysisk arbetsmiljö

-mening och sammanhang i livet

 

Nedan vill vi att du graderar din upplevelse av arbetsbelastning och stressnivå skala 1-10, där högre siffra betyder hög upplevelse av stress/arbetsbelastning.

 

Nytt avsnitt

Enhetens prioriterade utvecklingsområden:

 • Läs och skrivkunnighet
 • Flerspråkighet
 • Digital kompetens/Digital transformation i förskola och skola(även nämndens mål)
 • Personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära

Fritids:

 • Digital kompetens/Digital transformation på fritidshemmet
 • Lärande på fritidshemmet

Bildningsförvaltningens prioriterade mål:

 • Högre måluppfyllelse och förbättrade studieresultat
 • Bättre hälsa samt ökad trygghet och studiero i förskola och skola
 • Samverkan förskola, skola och näringsliv
 • Digital transformation i förskolan och skolan
Mina mål Överenskommelse:

Läs igenom "Dokumentation av elevens lärande i Trelleborgs grundskolor" inför att du svarar. 

Nytt avsnitt
Nytt avsnitt
Nytt avsnitt

Mål i ditt arbete du vill uppnå under det närmsta året. Minst ett mål ska vara kopplat till verksamhetens prioriterade mål/område och minst ett som handlar om ditt ledarskap.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: