Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Äventyrets förskola 1-3 år

Skapad 2020-10-26 11:45 av Sara Nordmark
Utvecklingssamtal kopplat till läroplanen för förskolan Lpfö 18 samt utifrån Äventyrets Trygghetsplan och Arbetsplan.
Förskola 3 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Syftet med utvecklingssamtalet är att vårdnadshavare och pedagoger tillsammans ska få en helhetsbild av hur barnet har det i förskolan. Vi följer även upp barnets utveckling i samverkan med hemmet. Utifrån detta ska vi tillsammans arbeta för en positiv utveckling för ert barn.

 

Förskolans uppdrag

Utbildningen i förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta, ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. (Lpfö 18, Förskolans läroplan)  

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Att som VÅRDNADSHAVARE fundera över inför utvecklingssamtalet på förskolan.

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Vi kommer tillsammans, vårdnadshavare och pedagog, att samtala om dessa punkter som är kopplade till förskolans läroplan, Lpfö 18:

  • Nuläge

  • Normer och värden

  • Omsorg, utveckling och lärande

  • Barns delaktighet och inflytande

  • Vi tänker framåt!

 

NULÄGE - Vi samtalar om hur vi upplever att ert barn trivs i förskolan just nu.
NORMER OCH VÄRDEN - Vi samtalar om barnets sociala samspel, t.ex. förmåga att vilja hjälpa andra, visa empati och respekt samt ta hänsyn till kompisar och omgivningen.
OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE - Vi samtalar om hur barnets lärande ser ut i utbildningen och i våra projekt. Detta utifrån områden som språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik, samt skapande.
BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE - Vi samtalar om hur barnet kommer till tals och kan påverka innehållet i utbildningen samt förmågan att ta ansvar för sina egna handlingar och agera i demokratiska processer.
VI TÄNKER FRAMÅT - Så här går vi vidare i utbildningen utifrån samtalet.

SYNPUNKTER efter utvecklingssamtalet

Lämna gärna era synpunkter på hur ni upplevde samtalets upplägg, så kan vi utvärdera.

 

Om utvecklingssamtal
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Framåtblick:

Syftet med framåtblicken är:

  • Utifrån dina styrkor/intressen och behov beskriva hur vi på förskolan kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja din trivsel och fortsatta utveckling med stöd i läroplanen
  • Att komma överens om hur förskola och hem kan samarbeta kring din utveckling
Framåtblick
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: