Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för Utvecklingssamtal - Söraskolan - 1-3

Skapad 2020-10-27 11:11 av Angelica Holmberg
Grundskola 6 - 9
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på mitt utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbetet med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Mig själv
Om att vara i skolan
Utveckling av lärandet
Social kompetens

Innan vi planerar för den kommande terminen så måste vi först utvärdera hur det gick föregående termin. 

Hur gick det att nå dina tidigare mål?

Hur ser du på ditt lärande i ämnet:

Matematik
Svenska
Annat ämne

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste året. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå de olika målen i denna plan. 

Hur gör vi?
Det här vill vi ta upp på utvecklingssamtalet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: