Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

S:ta Maria åk 1 HT

Skapad 2020-10-27 12:41 av Johanna Englund
Samtalsmall för för elever på Sankta Maria skola.
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till mitt samtal

Under vårens samtal deltar vårdnadshavare och elev. Samtalet förbereds av eleven tillsammans med sina lärare i skolan. 

 

Utvecklingssamtalet steg för steg:

1. Eleven och elevens lärare förbereder sig inför samtalet i skolan och bjuder in vårdnadshavare till samtalet.

2. Vårdnadshavare förbereder sig hemma.

3. Eleven leder samtalet tillsammans med läraren.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Elevens utveckling handlar om de mål som anges i läroplanens, Lgr 11, andra del. Dit hör avsnitten om Normer och värden, Kunskaper, Elevernas ansvar och inflytande, Skolan och omvärlden

Vill du läsa mer om just detta finner du det här.

Här följer frågor som eleven besvarar i skolan inför samtalet.

 

 

 

Kunskaper Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.

 

 

Utveckling och lärande
Läsning Vi vill gärna att ni berättar om era läsvanor i hemmet för att vi på bästa sätt ska kunna stödja elevens i hens läs- och skrivutveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: