Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kungsholmens kommunala förskolors mall för utvecklingssamtal 2020/2021

Skapad 2020-10-27 13:27 av Angelika Hatlevoll
Gemensam mall som alla Kungsholmens kommunala förskolor använder.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Varje arbetslag förbereder samtalet genom att gå igenom samma frågor som vårdnadshavarna får.

På utvecklingssamtalet visas två individuella lärloggar som visar på barnets förändrade kunnande.

 

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Syftet med utvecklingssamtalet är att pedagogerna tillsammans med barnets vårdnadshavare för samtal om barnets nuvarande trivsel, utveckling och lärande i  förskolan. Utvecklingssamtal ska genomföras minst en gång per år.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Omsorg, utveckling och lärande

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. (Lpfö 18).

På utvecklingssamtalet visas två individuella lärloggar som visar på barnets förändrade kunnande.

 

 

Frågor till vårdnadshavarna inför samtalet Ni väljer att svara på de frågor som ni tycker är mest angelägna för ert barn.
Frågor till pedagogerna Förskolan förbereder de frågor nedan som de tycker är viktigast att ta upp på samtalet. Pedagogerna visar två av barnets lärloggar för vårdnadshavarna för att beskriva barnets förändrade kunnande.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: